برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هومن ملاح‌زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 [رایانه] کاربرد عملی ١٤٠٠/٠١/١٩
|

2 [رایانه] ساخت مجدد- بازساخت ١٤٠٠/٠١/٠٧
|

3 [رایانه] صف‌زدایی ١٣٩٩/١٢/١١
|

4 [رایانه] صورت‌کد
فایل متنی شامل مشخصات مولفه‌های کد تشکیل‌دهنده یک برنامه.
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

5 [رایانه] مجوزخواه، ارجح امنیتی ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

6 [رمزنگاری رایانه‌ای] جمع‌آزما
از دو قسمت check یعنی "آزمایش" و sum یعنی "جمع" تشکیل شده است. و این ترکیب با توجه به تعریف checksum معنی را به درست ...
١٣٩٩/١٢/٠٣
|

7 [رمزنگاری رایانه‌ای] درهمک
یعنی مقدار درهمی که اندازه معینی و کوتاهی دارد.
١٣٩٩/١٢/٠٣
|

8 اشاره‌کردن به- ذکر کردن ١٣٩٩/١١/٢١
|

9 [رایانه-ریاضی] فهرست شمارا (فهرست کامل و مرتب) ١٣٩٩/١١/١٨
|

10 سبک نگارشی دادن، شیوه نگارشی دادن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

11 سبک نگارشی دادن، شیوه نگارشی دادن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

12 [رایانه] غیرتجریدی-غیرانتزاعی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

13 [رایانه-نرم‌افزار] تابع ته‌رسید- رویه ته‌رسید ١٣٩٩/١١/٠٥
|

14 [رایانه] رهاسازی کردن - آزادسازی کردن ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

15 [ریاضیات] فرامجموعه ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

16 پایه-مبنا ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

17 اینگونه نامیده (معرفی) می‌شود.
مترادف namely است.
(برای "معرفی کردن" یک شرح و تفسیر، در ادامه متن از این کوته‌نوشت استفاده می شود.)
١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

18 [رایانه] رونویسی‌کردن ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

19 [رایانه] رونویسی کردن (مخصوصا در برنامه‌نویسی شیءگرا) ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

20 کوته‌نوشت واژه Figure است.
Figure یعنی شکل.
١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

21 [رایانه] خطاپذیر-اشکال‌پذیر ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

22 نوشتن-نگارش-تالیف ١٣٩٩/٠٨/١١
|

23 [رایانه] جایگاه‌دار (مخصوصا در صفحات HTML) ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

24 [زبان عامیانه] فِلان- فِلان چیز ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

25 تکراری ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

26 [زبان‌شناسی] پیکره‌های متنی-پیکره‌های شامل نوشته
جمع واژه corpus می‌باشد.
١٣٩٩/٠٧/١٤
|

27 [زبان‌شناسی] پیکره متنی-پیکره‌ای شامل نوشته‌ها ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

28 [ریاضیات] درهم‌پیچی-درهم‌پیچیدن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

29 مراکز-کانون ها (حالت جمع واژه focus است). ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

30 [ریاضیات] واگرا (متضاد واژه converge به معنی همگرا) ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

31 [ریاضیات] همگرا (متضاد واژه diverge به معنی واگرا) ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

32 شقه (تکه بزرگ و عمده) ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

33 [رایانه-هوش مصنوعی] رهیافت آنی ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

34 [ریاضیات] تساوی ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

35 جهت‌نما (به علامت های باز و بسته " <" و " >" جهت نما یا شورون گفته می شود).
پرانتز شکسته-قلاب زاویه‌ای
١٣٩٩/٠٦/١٠
|

36 غیر ذاتی- غیر اصلی ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

37 [رایانه] (اندازه) پیوستگی- (میزان) ارتباط - (اندازه) مرتبط بودن ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

38 [رایانه] اشاره کردن ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

39 (فارسی را پاس بداریم) هم اشاره‌گر ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

40 [رایانه] واقعی تر ساختن- حقیقی تر ساختن-مادی تر ساختن ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

41 [رایانه] قابل آدرس دهی- اشاره پذیر بودن ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

42 [رایانه] آدرس دهی - اشاره کردن- تعیین محل داده با یک آدرس ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

43 [رایانه] فرمان دادن- دستور دادن ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

44 [رایانه] مرجع - متصدی ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

45 مرتبط ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

46 [رایانه] انتقال پذیر کردن
[رایانه] دسترس پذیر کردن از طریق یک درگاه
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

47 [رایانه] دایره واژه (مجموعه تمام واژه‌ها) ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

48 [زبان‌شناسی] اصطلاح‌نامه‌ها (حالت جمع واژه thesaurus است). ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

49 [رایانه] استقرار سامانه
[رایانه] به‌کاراندازی یک سامانه
١٣٩٩/٠٥/١٨
|

50 هم ارزش (دارای اهمیت یکسان) ١٣٩٩/٠٥/١٨
|