برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی افتخار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 1- (ناگهانی و بطور اتفاقی) به موردی یا شخصی یا وضعیتی بر خوردن یا روبرو شدن یا مواجه شدن
• I came across an old diary in her desk
با دفتر خا ...
١٤٠٠/٠٢/١٤
|