دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧٥٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣,٥١٦
لایک
لایک
٧٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٥

نقل قول

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٦

عرضه

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The children gather round in a circle.
دیدگاه
٥

بچه ها دور دایره گرد امدند.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.