برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هیوا وفادار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 امید و آرزو. اسم پسرانه کوردی ١٣٩٦/٠٩/١٩
|

2 الهه عشق و زیبایی ١٣٩٦/٠٩/١٩
|