برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اسم پسر من برهان هست برهان يعني دليل محكم براي شناخت خدا/من اين اسم رو خيلي دوست دارم وبه پيشنهاد خانم دكتر رها پيشداد براي پسرم انتخاب كردم/هر جا كه ... ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

2 سروين اسم دختر من هست يعني هميشه زنده و سرسبز/يعني خوش قامت/يعني عشق من ١٣٩٩/١٢/٠٤
|