منو
حسام اکبری

حسام اکبری

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١,٨٣٢
لایک
١٨٦
لایک
دیس‌لایک
١٤
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٥١٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٨٣٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٥٢٠
لایک
لایک
١٨٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢١

disregulation = بی تنظیمی dysregulation = بدتنظیمی به پیشوند dis و dys که اغلب اشتباه گرفته می شوند توجه کنید.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٣

روش

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

"هستند" یا "به شمار می روند" به مثال زیر توجه کنید: Cytokines represent various types of small proteins سایتوکاین ها انواع گوناگونی از پروتئین های ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٩

می توان گفت به نظرم در خیلی از مواقع می توانید از عبارت �می توان گفت� به جای معنی قابل قبول و . . . استفاده کنید.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

در بدترین حالت

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.