امتیاز‌ها در آبادیس

چگونه امتیاز مثبت می‌گیریم؟

 • لایک کردن پست‌ها
  پی‌نوشت
  : ١٠ امتیاز برای صاحب پست و ٢ امتیاز برای خود شخص
 • تایید پاسخ صحیح: ١٥ امتیاز برای صاحب پاسخ و ٢ امتیاز برای تایید کننده

چگونه امتیاز منفی می‌گیریم؟

 • دیس‌لایک کردن پست‌ها
  پی‌نوشت
  : ٢- امتیاز برای صاحب پست و ١- امتیاز برای خود شخص
 • حذف پست به دلیل گزارش: ١٥- امتیاز برای صاحب پست
پی‌نوشت
پست‌ها: پیشنهاد، ترجمه، پرسش، پاسخ