برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ellery

دآرَم هَوآتُ✨
نمیگیرِح هیچکی جآتُو🥺
چی بِگَم اَز عَلآقَم...؟!
بیآ دِلُ و جونَم بَرآتُ💫
شآیَد اینُ نَدونی...🤫
کِ طُ دَلیل زِندِگیمی=)🤗
بِزآر اینُ بِگَم بِت...🤭
یآ هیچ کَس دیگَح!🙂
یآ طُ🙃✨⚡️


مَن بآهآت قَهرَم✨


ام‍‌ون از ج‍‌م‍اع‍ت زن‍‌ده ک‍‌ش‍‌ه‍ م‍‌رده پ‍‌رس‍‌ت!-🙂🖤🔗


م‍‌ن ‍ه‍یچ‍‌م و ت‍‌و ‍‍در #‍تم‍‌امِ‍ ‍هی‍‌چِ ‍‍م‍‌ن ه‍‌مه ای :)🕊🎼•
🙂❤🤘🏼:)


𝐈'𝐦 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 :')


love втѕ💫💛

ι'м arмy😎
pυrple υ💜💜


ι need yoυ gιrl🤤🔥💔

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دریافت ارتقا
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/١٢/٢٣
|

2 چیز دیگر
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/١٢/٢٢
|

3 هلنا اسم قشنگیه نه بخاطر اینکه من اسمم هلناست
به خاطر اینکه اسم هلنا به معنای نور و روشنایی هست
ممنون Nima
💜
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

4 پاره ای از ماه
اسم داداشمع
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

5 آب نبات چوبی ولی بیشتر از معنی شکلات تخته ای استفاده میشع
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

6 گوشی یا همون موبایل
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

7 نی نوش
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

8 نقاشی یا کشیدن صورت یک شخص
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

9 کاپوچینو
یه نوع قهوه ایتالیایی
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

10 فنجان بزرگ
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

11 پرو کردن
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

12 خیلی،زیاد
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

13 مرکز خرید یا فروشگاه بزرگ
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|