برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

helena.r

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هلنا اسم قشنگیه نه بخاطر اینکه من اسمم هلناست
به خاطر اینکه اسم هلنا به معنای نور و روشنایی هست
ممنون Nima
💜
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

2 پاره ای از ماه
اسم داداشمع
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

3 آب نبات چوبی ولی بیشتر از معنی شکلات تخته ای استفاده میشع
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

4 گوشی یا همون موبایل
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

5 نی نوش
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

6 نقاشی یا کشیدن صورت یک شخص
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

7 کاپوچینو
یه نوع قهوه ایتالیایی
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

8 فنجان بزرگ
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

9 پرو کردن
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

10 خیلی،زیاد
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

11 مرکز خرید یا فروشگاه بزدگ
لایک کنین گایز💙🌌
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|