منو
محمدمهدی هدیه لو

محمدمهدی هدیه لو

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٨٥٧
لایک
٨٩
لایک
دیس‌لایک
١٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٧١٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٥٧
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٧٢٠
لایک
لایک
٨٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٣

توجه شود؛ علاف و آلاف از لحاظ املا هردو درست هستند با معانی متفاوت لیکن یک مفهوم؛ معطل کردن، درانتظار نگهداشتن به مدت طولانی؛ عبارت متداول" ما را علا ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

مُضَیِّق تلفظ صحیح: مُ ضَ ی یِ ق مشخص و معلوم بودن زمان انجام کاری که مهلتی برای تمدید یا عقب انداختن نداشته باشد، بر عکس موسع، امری که زمان شروع تا ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

ر. ک: این حروف مقطع را در پانویس کتاب ها دیده اید که یعنی "رجوع کنید" به فلان کتاب یا مقاله یا. . . بدون آنکه شماره جلد یا شماره صفحه و سطر را توضیح ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤

مِنوبُ ن عَنه: به کسی که برای خودش یک نائب تعیین کرده منوب عنه گفته میشود، شخص اصلی که در پرده نشسته و دیگری ( مِنوب ) به امورات وی رسیدگی می نماید.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤

تَبَعُّض، جدا جدا کردن از یکدیگرِ بندها و سطرهای یک موافقتنامه یا قرارداد یا کتاب، معمولا به ویرایش و کم و زیاد کردن و جابجا کردن کلمات یا اضافه کردن ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.