برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هدیه حکیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 لطفاً اسم هدیه را به زبان چینی ترجمه نمایید
ممنون
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|