دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٢٥٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٤٤٣
لایک
لایک
١٣٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤

نویسنده مشترک

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

ناپیوسته

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

ناپیوستگی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

کنترل و قدرت چیزی را کامل به دست گرفتن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

( مشکل و غیره ) حل، رفع

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.