منو
havindier

havindier

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٩٥٨
لایک
١٠٠
لایک
دیس‌لایک
٢١
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٥٣٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩٥٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٥٣٣
لایک
لایک
١٠٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٩

املای درست fundamental می باشد

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٩

مهم ترین عامل موفقیت

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

طبقاتی =hierarchical, hierarchal, hierarchic

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

بسیار، خیلی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤

اولویت

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.