محمد دهقان

محمد دهقان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfiring٠٦:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٠بخش قسمت مکانگزارش
5 | 1
footage١٥:٣٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧نتیجه دادن نتیجه به دست آمده حاصل کار کار انجام شده گزارش
9 | 1
spike٠٣:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩ضربه جهش پشته افزایش اوج سیر صعودیگزارش
48 | 0
bump٢٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦اختلاف تفاوت گزارش
5 | 1
option١٦:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٩گزینه خواستنی تمایل خصیصه مثبتگزارش
5 | 1
upstart٠٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٨نوپا تازه کار تازه پا گرفته نو کیسه تازه به دوران رسیده کسی که تازه روی دور موفقیت افتاده استگزارش
7 | 0
native٠٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٠اختصاصی مخصوص مخصوص به خودگزارش
23 | 1
FT٠٤:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٩فوت. یک فوت برابر با ۱۲ اینچ یا سی سانتیمترگزارش
9 | 1
clock speed٠١:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٨سرعت پردازنده سرعت کلاکگزارش
0 | 0
chunky٢٣:١٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٦چاق و چله درشت و زکخت بد ترکیب بی قوارهگزارش
14 | 0
interacting٢١:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٣در تعامل در رویارویی در درگیر بودن با چیزی مشغول بودن به کاریگزارش
23 | 1
undistracted٢١:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٣دست نخورده سالم کامل بدون حواس پرتی با حواس جمع با تمرکز روی کاریگزارش
12 | 0
guaranteed٢٠:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٢پشتیبانی شده پشتیبانی کردن از چیزیگزارش
7 | 0
router١٨:٢٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٤روتر وای فایگزارش
5 | 1
line up١٧:٢٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٢ترکیب شکل ظاهری شکل و شمایل نمای بیرونی آنچه در ظاهر قابل مشاهده استگزارش
5 | 0
choppy٠٢:١٧ - ١٣٩٨/١٢/١٤خیلی کم کم ارزش پیش پا افتادهگزارش
9 | 1
face unlock١٤:٢٠ - ١٣٩٨/١٢/١٢حسگر تشخیص چهره ( در وسایل الکترونیکی از قبیل گوشی همراه، تبلت، لپ تاپ و. . . )گزارش
2 | 0
rocker٠٢:٣٣ - ١٣٩٨/١٢/١٢الکترونیک: کلید یا دکمه برای کنترل ( حجم صدا ) به عنوان مثال: کلید کنترل حجم صدا = volume rockerگزارش
5 | 1
teaser٢٢:٤٥ - ١٣٩٨/١٢/١٠اعلان آگهی خبر خبر تبلیغاتیگزارش
7 | 0
personal information protection١٦:٣١ - ١٣٩٨/١٢/٠٩محافظت از اطلاعات شخصیگزارش
0 | 0
flashback١٩:٢٣ - ١٣٩٨/١٢/٠٤نگاهی اجمالی به گذشته ی همان موضوع مرور دوباره بازنگری مرور اجمالی نگاه سریعگزارش
25 | 0
confusingly١٦:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢٩به طور ژولیده به طور درهم و برهمگزارش
2 | 0
confusingly١٦:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢٩به طور گیج کننده ای به طور آشفته ای به طور سردگمگزارش
2 | 0
specs١٥:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٢٨خصوصیات ویژگی ها ویژه ، اختصاصى ، خاص ( جمع ) مشخصات ، جزئیاتگزارش
7 | 0
intriguing١٤:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٢٨مسحور کننده سحرآمیز مجذوب کننده گزارش
18 | 0
get go١٤:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٢٨از همان نگاه اول. از اغاز از اولین نگاه با اولین نگاهگزارش
2 | 0
repairability١١:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٨قابلیت تعمیرپذیریگزارش
0 | 0
one line١٦:٣٠ - ١٣٩٨/١١/٢٥شرح یک خطی توضیح در یک سطرگزارش
2 | 1
forward٠٣:١٦ - ١٣٩٨/١١/٢٥ارسال کردن فرستادن گزارش
7 | 1
unenthusiastic١٤:٢٢ - ١٣٩٨/١١/١٨بی علاقه. بی میل. بدون اشتیاقگزارش
5 | 1
reveal٢٢:٤٥ - ١٣٩٨/١١/١٣یادآوری کردن. اعلام کردن.گزارش
12 | 1
in person١٢:٠٥ - ١٣٩٨/١١/١٠شخصا تجربه کردنگزارش
23 | 1
in person١٢:٠٤ - ١٣٩٨/١١/١٠از نزدیک. از نزدیک دیدن. به طور حضوری مشاهده کردن. از نزدیک لمس کردن. گزارش
32 | 1
in person١٢:٠١ - ١٣٩٨/١١/١٠از نزدیکگزارش
18 | 1