برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Haniyeh

I'm haniyeh and l grade 6. I'm12 and my best singers are Marcus and martinus

❤❤With best wishes for you😘😘


Please like my words✌

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گاو 🐄 ١٣٩٨/٠١/١٥
|

2 پزشک✋ ١٣٩٨/٠١/١٥
|

3 لمس کردن 👌 ١٣٩٨/٠١/١٥
|

4 انتخاب ١٣٩٨/٠١/١٥
|

5 سپیده دم
به معنی به وقت طلوع
١٣٩٨/٠١/١٤
|

6 1:یکی از بهترین سیاره ها
2:به معنی زهره . اسم دختر خالم 😍❤❤
١٣٩٨/٠١/١٤
|

7 زیبا با مزه و باحال
من ی دوستی دارم به اسم فاطیما اولین دوستم هست ❤❤
١٣٩٨/٠١/١٤
|

8 زیبا ، با کلاس ،و خوش اخلاق
منم ی دوستی دارم که اسمش رومینا هست و این ویژگی ها رو داره ❤😘
١٣٩٨/٠١/١٤
|

9 روشنایی،درخشنده،زیبا، ١٣٩٨/٠١/١٤
|

10 آتش بازی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

11 من از دیدن شما خیلی خوشحال هستم 😎 ١٣٩٨/٠١/١٤
|

12 رفت و امد🏃‍♀️ ١٣٩٨/٠١/١٤
|

13 در همین لحظه🤗 ١٣٩٨/٠١/١٤
|

14 همین اکنون 🇩🇰 ١٣٩٨/٠١/١٤
|

15 من😍 ١٣٩٨/٠١/١٤
|

16 بالا ☝️ ١٣٩٨/٠١/١٤
|

17 اگر چه 🌷 ١٣٩٨/٠١/١٤
|

18 رژیم غذایی نامناسب😎 ١٣٩٨/٠١/١٤
|

19 رژیم سالم ✌ ١٣٩٨/٠١/١٤
|

20 من خیلی خوشحال هستم ❤❤ ١٣٩٨/٠١/١٤
|

21 کجا ١٣٩٨/٠١/١٤
|

22 به راحتی و آسودگی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

23 سلام،درود
Hi.hey
١٣٩٨/٠١/١٤
|

24 پیروی از سنت ها و آداب و رسومات ١٣٩٨/٠١/١٤
|