منو
مصطفی بکان

مصطفی بکان

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
١٠
رتبه کل
١٧,٦٣٦
رتبه کل
لایک
١
لایک
دیس‌لایک
٠
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٦,٦٤٧
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
He rolled his sweater into a bolster for her head.
دیدگاه
١

او ژاکتش را به صورت بالش برای زیر سرش لوله کرد

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.