حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهنانجیب٠٤:٣٠ - ١٣٩٩/١١/٢٥بی عفت، بی ناموس، ناپاک، بداصل، بدنژاد، بی پدر، رذل، رذیل، فرومایه، انرگزارش
2 | 0
سوره دهم٠٤:٢٩ - ١٣٩٩/١١/٢٥یونسگزارش
2 | 0
استاد خط نستعلیق٠٤:٢٧ - ١٣٩٩/١١/٢٥حالی اصفهانیگزارش
2 | 0
رازش اشکار شد٠٤:٢٦ - ١٣٩٩/١١/٢٥پته اش روی آب افتادگزارش
2 | 0
معیار معتبر٠٤:٢٤ - ١٣٩٩/١١/٢٥هنجارگزارش
2 | 0
اعصابی در نخاع٠٤:٢٣ - ١٣٩٩/١١/٢٥پاراسمپاتیکگزارش
7 | 0
استانی در جنوب غربی ایران٠٣:٥١ - ١٣٩٩/١١/٢٤خوزستانگزارش
5 | 0
فلز مصرفی در ساخت هواپیما٠٤:٠٠ - ١٣٩٩/١١/٢٤تیتانیومگزارش
5 | 1
شماتت و سرزنش٠٣:٤٠ - ١٣٩٩/١١/٢٤نکوهشگزارش
2 | 0
فیلم پرفروشی با بازی الناز شاکردوست٠٣:٥١ - ١٣٩٩/١١/٢٤رسواییگزارش
5 | 0
منطقه خطه٠٣:٥٠ - ١٣٩٩/١١/٢٤ناحیهگزارش
5 | 0
صفت حضرت موسی٠٣:٤٩ - ١٣٩٩/١١/٢٤کلیمگزارش
5 | 1
سرزنش و نکوهش٠٣:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٢٤شماتتگزارش
2 | 0
پسوند رنگی٠٣:٤٨ - ١٣٩٩/١١/٢٤فامگزارش
5 | 0
بلند مرتبه٠٣:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٢٤والا، ارجمند، سرافراز، عالی رتبه، والامقامگزارش
7 | 1
جاسوسخانه امریکا٠٣:٣٤ - ١٣٩٩/١١/٢٤سیاگزارش
2 | 0
یکپارچگی٠٣:٤٢ - ١٣٩٩/١١/٢٤اتحاد، هماهنگی، انسجام، وحدتگزارش
5 | 1
ملامت و سرزنش٠٣:٤١ - ١٣٩٩/١١/٢٤نکوهشگزارش
2 | 0
بدگویی و سرزنش٠٣:٤٠ - ١٣٩٩/١١/٢٤ذمگزارش
2 | 0
بسیار سرزنش کننده٠٣:٣٩ - ١٣٩٩/١١/٢٤لوامگزارش
2 | 1
سرزنش و ملامت٠٣:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٢٤لومگزارش
2 | 0
عینک نمی اورد٠٣:٣٤ - ١٣٩٩/١١/٢٤سوادگزارش
2 | 0
عینک نمی اموزد٠٣:٣٣ - ١٣٩٩/١١/٢٤سوادگزارش
2 | 0
امر به پرش٠٣:٣١ - ١٣٩٩/١١/٢٤بپرگزارش
5 | 0
شهر ابگرم معدنی٠٣:٢٤ - ١٣٩٩/١١/٢٤سرابگزارش
2 | 0
مدح شده٠٣:٢٢ - ١٣٩٩/١١/٢٤ستودهگزارش
5 | 0
مرکور٠٣:٣٠ - ١٣٩٩/١١/٢٤جیوه، زیبق، سیمابگزارش
5 | 0
زرنگ و بلا٠٣:٢٩ - ١٣٩٩/١١/٢٤باهوش، داهی، زیرک، جلد، جلید، چابک، چالاک، چست، فرز، درس خوان، رند، زبردست، ماهر، زبل، شیطانگزارش
2 | 0
قسمت نرم جلوی سرنوزاد٠٣:٢٦ - ١٣٩٩/١١/٢٤ملاجگزارش
2 | 0
شهر اتشکده رو به ویران٠٣:٢٥ - ١٣٩٩/١١/٢٤یوشگزارش
5 | 0
شهر اتشکده٠٣:٢٤ - ١٣٩٩/١١/٢٤یوشگزارش
2 | 0
زیانکار٠٣:٢٢ - ١٣٩٩/١١/٢٤متضرر، مغبون، خاسر گزارش
5 | 0
لقب امام دوازدهم شیعیان٠٣:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٢٤ولیعصر، مهدی موعود، امام زمانگزارش
5 | 0
فوقانی٠٣:١٦ - ١٣٩٩/١١/٢٤بالایی، رویی، فرازین، برینگزارش
9 | 1
رستاخیز٠٣:١٥ - ١٣٩٩/١١/٢٤آخرت، حشر، عقبا، عقبی، غاشیه، قارعه، قیامت، محشر، معاد، نشور، بعث، بیداری، جنبش، قیامگزارش
5 | 1
جایی که سقف داشته باشد٠٣:١٤ - ١٣٩٩/١١/٢٤مسقفگزارش
2 | 0
روشن بین٠٣:١٣ - ١٣٩٩/١١/٢٤بصیر، تیزبین، تیزچشم، روشن ضمیر، عاقبت نگر، مال اندیشگزارش
0 | 0
بلندقامت٠٣:١١ - ١٣٩٩/١١/٢٤رشیدگزارش
12 | 1
شاعر منظومه طریق التحقیق٠٣:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٢٤سناییگزارش
2 | 0
بی سواد و درس نخوانده٠٢:٥٧ - ١٣٩٩/١١/٢٤امیگزارش
0 | 0
هریک از ماده های ارایشی سنتی چشم٠٣:٠٢ - ١٣٩٩/١١/٢٤سرمهگزارش
0 | 0
به مکتب نرفته و درس نخوانده٠٢:٥٧ - ١٣٩٩/١١/٢٤امیگزارش
0 | 0
درس نخوانده و بی سواد٠٢:٥٧ - ١٣٩٩/١١/٢٤امیگزارش
0 | 0
غذایی ابکی٠٢:٥٦ - ١٣٩٩/١١/٢٤عدسیگزارش
0 | 0
هشتمین ماه هجری قمری٠٢:٥٥ - ١٣٩٩/١١/٢٤شعبانگزارش
0 | 0
ندامت٠٢:٤٤ - ١٣٩٩/١١/٢٤انفعال، پشیمانی، تاسف، لهف، ندمگزارش
5 | 1
ایستاده استوار٠٤:١٤ - ١٣٩٩/١١/٢٣قائمگزارش
0 | 0
نوعی پرده نمایش فیلم٠٤:٠٤ - ١٣٩٩/١١/٢٣اسکوپگزارش
0 | 0
نوعی پرده نمایش٠٤:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٢٣اسکوپگزارش
0 | 0
روزنه و منفذ٠٤:٠٢ - ١٣٩٩/١١/٢٣سوراخگزارش
0 | 0