حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهنفرین و لعنت کردن٠٣:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٦لعن، سبگزارش
0 | 0
لعن و ناسزا٠٣:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٦دشنامگزارش
0 | 0
پایدار و ادامه دار٠٣:٣٥ - ١٣٩٩/١٢/٠٦دیرپاگزارش
7 | 0
طالع و سرنوشت٠٣:٣٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٦بختگزارش
0 | 0
سرنوشت٠٣:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٦اقبال، بخت، تقدیر، طالع، قدر، قسمت، قضا، مقدر، نصیب، سرگذشت، ماجرا، سرانجام، عاقبتگزارش
5 | 1
از شعرای متصوف اذری٠٣:٠١ - ١٣٩٩/١٢/٠١اوحدیگزارش
0 | 0
از شعرای متصوف٠٣:٠١ - ١٣٩٩/١٢/٠١اوحدیگزارش
0 | 0
از شعرای متصوف قرن هشتم٠٣:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/٠١اوحدیگزارش
0 | 0
از سیاستمداران بزرگ اروپا٠٢:٥٩ - ١٣٩٩/١٢/٠١کلمانسوگزارش
0 | 0
شاعر ایرانی سده چهارم٠١:٣٢ - ١٣٩٩/١٢/٠١کساییگزارش
0 | 0
شاعر ایرانی٠١:٣٢ - ١٣٩٩/١٢/٠١کساییگزارش
0 | 0
شاعر ایرانی سده چهارم هجری٠١:٣١ - ١٣٩٩/١٢/٠١کساییگزارش
0 | 0
نیمه چیزی٠٣:٢٦ - ١٣٩٩/١١/٣٠شقهگزارش
0 | 1
شهر قلعه سورمق٠٣:٣٩ - ١٣٩٩/١١/٣٠آبادهگزارش
0 | 0
لقب حضرت ابراهیم٠٣:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٣٠بت شکن، خلیل اللهگزارش
7 | 0
لباس جنگی٠٣:٣٥ - ١٣٩٩/١١/٣٠جوشن، زرهگزارش
7 | 1
روستای ادمک های سنگی٠٣:٣١ - ١٣٩٩/١١/٣٠واریشگزارش
5 | 0
تمیز کردن با اب٠٣:٢٧ - ١٣٩٩/١١/٣٠شستنگزارش
0 | 0
اقامت کننده٠٣:٢٦ - ١٣٩٩/١١/٣٠مقیمگزارش
0 | 0
اثری از برتولت برشت٠٣:٢٥ - ١٣٩٩/١١/٣٠جلادان هم می میرندگزارش
0 | 0
شاعر معروف٠٣:٢٢ - ١٣٩٩/١١/٣٠شوریده شیرازیگزارش
2 | 0
شاعر معروف عهد صفویه٠٣:٢١ - ١٣٩٩/١١/٣٠شوریده شیرازیگزارش
0 | 0
یکی از هفت روستای شگفت انگیز٠٢:٣٤ - ١٣٩٩/١١/٢٨ماخونیکگزارش
0 | 0
ناقص نیست٠٢:٣١ - ١٣٩٩/١١/٢٨کاملگزارش
0 | 0
وسایل و تجهیزات کوچک و تازه اختراع شده٠٢:٣٠ - ١٣٩٩/١١/٢٨ابزارکگزارش
0 | 0
سدی در اذربایجان شرقی٠٢:٢٥ - ١٣٩٩/١١/٢٨ارس، پارامگزارش
2 | 1
غذای پشت پا٠٢:٢٤ - ١٣٩٩/١١/٢٨آش رشتهگزارش
0 | 0
نام اولیه قوم ماد٠٢:١٩ - ١٣٩٩/١١/٢٨آرینگزارش
0 | 0
درشت و ستبر٠٤:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٢٧کلفت، بدرام، خشن، زبر، زفتی، زمخت، سخت، سنگین، صلب، ضخیم، فربه، گنده، ناهموار، ناهنجار، هنگفتگزارش
0 | 0
اثری از شارل لویی الفرد دوموسه٠٤:٠٢ - ١٣٩٩/١١/٢٧شبهای ونیزیگزارش
0 | 0
یک پارک جنگلی گرگان٠٣:٥١ - ١٣٩٩/١١/٢٧النگ درهگزارش
0 | 0
پارچه ای پنبه ای و اهاردار٠٣:٤٨ - ١٣٩٩/١١/٢٧چلوارگزارش
5 | 0
مخترع جت١٦:٥٠ - ١٣٩٩/١١/٢٦ویتل انگلیسیگزارش
0 | 1
مخترع دوربین عکاسی دستی١٦:٥٣ - ١٣٩٩/١١/٢٦ایستمن و واگر آمریکاییگزارش
0 | 0
مخترع سیمان١٦:٥٨ - ١٣٩٩/١١/٢٦اسپیدانگزارش
0 | 0
مخترع رادیو اکتیویته١٦:٥٦ - ١٣٩٩/١١/٢٦هانری بکرل فرانسویگزارش
0 | 0
مخترع رادیو١٦:٥٥ - ١٣٩٩/١١/٢٦مارکونی ایتالیائیگزارش
2 | 0
مخترع دماسنج١٦:٥١ - ١٣٩٩/١١/٢٦گالیله ایتالیاییگزارش
0 | 0
مخترع دینامیت١٦:٥٤ - ١٣٩٩/١١/٢٦الفرد نوبلگزارش
0 | 0
مخترع بنزین سبک١٦:٤٤ - ١٣٩٩/١١/٢٦برتونگزارش
0 | 0
مخترع دوربین سینما١٦:٥٣ - ١٣٩٩/١١/٢٦لومیرگزارش
0 | 0
مخترع دوچرخه١٦:٥٢ - ١٣٩٩/١١/٢٦مک میلان اسکاتلندیگزارش
0 | 0
مخترع چاپ١٦:٥١ - ١٣٩٩/١١/٢٦گوتنبرگ آلمانیگزارش
0 | 0
مخترع تلویزیون١٦:٥٠ - ١٣٩٩/١١/٢٦برد اسکاتلندیگزارش
0 | 0
مخترع ا تومبیل با دنده١٦:٣٥ - ١٣٩٩/١١/٢٦بنزگزارش
0 | 0
مخترع تله تایپ١٦:٤٩ - ١٣٩٩/١١/٢٦ادیسونگزارش
0 | 0
مخترع تلسکوپ١٦:٤٨ - ١٣٩٩/١١/٢٦لیپرشی ایتالیاییگزارش
0 | 0
مخترع تفنگ بادی١٦:٤٧ - ١٣٩٩/١١/٢٦مارین فرانسویگزارش
0 | 0
مخترع پیل برقی١٦:٤٦ - ١٣٩٩/١١/٢٦ولتاگزارش
0 | 0
مخترع پیل الکتریکی١٦:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٢٦ولتاگزارش
2 | 1