حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهصفت فرزند عزیز٢٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤دلبندگزارش
28 | 2
صفت شیطان٢٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤خناس، رجیمگزارش
2 | 0
صفت دوست بد٢٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤نابابگزارش
0 | 0
صفت حضرت موس٢٣:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤کلیمگزارش
0 | 0
صفت باد٢٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤وزانگزارش
9 | 1
صفــت ابرو٢٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤هلالی، کمونگزارش
0 | 0
صفت ادم شیطان و پر جست و خیز٢٣:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤بازیگوشگزارش
0 | 0
صفتی که برای چای بکار می برند٢٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤لب سوزگزارش
0 | 0
پارچه ای نخی و سفید٢٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤ململگزارش
0 | 0
ورم عفونی٢٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤دمل ، جوش، آبسهگزارش
2 | 0
دلداری و همدردی٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤تسلیگزارش
0 | 0
بابرکت٢٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤متبرک، بافیض، زیاد، فراوان، موفورگزارش
0 | 0
جاده هموار و شن ریزی شده٠٣:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤شوسهگزارش
0 | 0
از مکان های مقدس٠٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤مسجد، کلیساگزارش
2 | 0
نوعی سجاده٠٣:٢٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤احرامیگزارش
0 | 0
عزاداری٠٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤پرسه، پرسه نشینی، تعزیت، تعزیه، روضه، سوگواری، ماتم، مصیبتگزارش
2 | 0
ناله و فغان درمصیبت و ماتم٠٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤های و هویگزارش
2 | 0
شریف و اصیل٠٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤نجیبگزارش
0 | 0
تونلی در جاده چالوس٠٣:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤کندوانگزارش
0 | 0
هالوژن نمک٠٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤یدگزارش
0 | 1
تابلوی تبلیغاتی کناره جاده٠٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤بیلبوردگزارش
0 | 0
نگهبان جاده٠٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤راهبانگزارش
0 | 0
کار گردان ایتالیایی جاده٠٣:٢٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤فلینیگزارش
0 | 0
جاده٠٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤اتوبان، راه، شارع، شاهراه، طریق، طریقهگزارش
2 | 1
فصل خزان٠٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤پاییزگزارش
0 | 0
بهترین فیلم تاریخ٠٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤پدرخواندهگزارش
0 | 0
بدون بیم از خطر به کاری پرداختن٠٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤دل به دریا زدنگزارش
0 | 0
هالوژن نمک طعام٠٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤یدگزارش
0 | 0
شوهر٠٣:١١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤زوج، شو، شوی، مرد، همسر گزارش
5 | 1
راه و طرز٠٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤شیوهگزارش
0 | 0
عدم پرداخت پول حواله٠٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤نکولگزارش
0 | 0
جریمه تاخیر پرداخت٠٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤دیرکردگزارش
0 | 0
پرداخت با قلم٠٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤هاشورگزارش
0 | 0
امر اوردن٠٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤آور، آرگزارش
2 | 0
روزگاری جای تاکسی بود٠٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤درشکهگزارش
0 | 0
مدرک لیسانس٠٣:١١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢کارشناسیگزارش
7 | 1
هافبک تیم استقلال تهران٠٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢مجتبی جباریگزارش
5 | 1
نام سنتی اکسید کلسیم٠٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢آهکگزارش
7 | 1
با نخ و سوزن سروکار دارد١٧:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢١خیاط، درزیگزارش
2 | 1
همبازی هاردی١٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢١لورلگزارش
2 | 0
از نامهای قیامت در قران١٧:٣٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢١یوم الدین، یوم الحسابگزارش
0 | 1
واداشته شده١٧:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢١وادار، مجبور، مکلف، ملزم، ناچار، ناگزیر، برانگیختهگزارش
2 | 0
قرار دادن١٧:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢١نهادن، گذاشتن، نشاندنگزارش
7 | 1
درگاه ورودی خط تلفن١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢١سوکتگزارش
0 | 1
درجه دار دریایی١٧:٤٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢١دریابد، دریادارگزارش
0 | 1
در مثل خســیس پس نمی دهد١٧:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢١نمگزارش
2 | 0
دلداده لیلی١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢١مجنونگزارش
2 | 0
تماشاخانه١٧:٤٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢١تأتر، تئاترگزارش
2 | 0
کامل و تمام١٧:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/٢١تام، جامعگزارش
0 | 1
همبازی لورل١٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢١هاردیگزارش
2 | 0