حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاثر لویی گابریو٠٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧مرگ هرکولگزارش
12 | 1
گلابی٠٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧نیلوفرگزارش
12 | 2
لباس زمستانی٠٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧بارانی، شال، پالتوگزارش
2 | 0
نماز مستحبی٠٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧نافلهگزارش
0 | 1
از مستحبات طواف حج٠٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧استلام حجرگزارش
0 | 0
مستحب٠٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧پسندیده، نیکو، روا، جایز، نافلهگزارش
7 | 1
گاو گیلانی٠٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧گوگزارش
5 | 0
نقش و نگار جامه٠٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧اسلیمیگزارش
2 | 0
بازیگر خانم فیلم با دیگران٠٢:٤٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧لیلا زارعگزارش
0 | 0
از نژادهای زرد پوست٠٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧تایگزارش
0 | 1
سیاست نژاد پرستی٠١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧اپارتایدگزارش
0 | 0
نژاد شناس٠١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧نسابگزارش
2 | 0
نژاد ایرانی و هند و اروپایی٠١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧اریاگزارش
0 | 0
خاندانی از امرای ایرانی نژاد مصر٠١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧الاخشیدگزارش
0 | 0
نژادشناسی٠١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧اتنوگرافیگزارش
2 | 0
نژاد کشور بوتان٠١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧تبتیگزارش
0 | 0
نژاد کشور اتریش٠١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧آلمانیگزارش
0 | 0
نژاد مردم پرو٠١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧اینکا، ویبراگزارش
2 | 0
نژاد٠١:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧اصل، تبار، دودمان، ذریه، عرق، گوهر، نتاج، نسب، نسل، رگهگزارش
9 | 0
در تاکید به کار می رود٠١:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧بایدگزارش
0 | 0
بزرگترین ایالت امریکا٠١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧الاسکاگزارش
2 | 0
لانه زنبور٠١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧کندوگزارش
0 | 0
پهلوان رویین تن یونان٠١:٢٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧اشیلگزارش
0 | 0
اراده خدا٠١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧مشیتگزارش
0 | 0
رویین تن یونان٠١:٢٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧اشیلگزارش
0 | 0
بازیگر فیلمهای خنده دار٠١:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧کمدینگزارش
0 | 0
سکونت داشتن٠١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧اسکانگزارش
0 | 0
عاجز و ضعیف٠١:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧ناتوانگزارش
0 | 0
زیاد سخن گفتن٠٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦تزیدگزارش
0 | 0
افزایش و زیادی٠٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦فزونیگزارش
0 | 0
زیاد نیست٠٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦کمگزارش
0 | 0
انچه زیاد امده باشد٠٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦مازادگزارش
0 | 0
زیاد و فراوان٠٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦بسیارگزارش
7 | 2
زیاد اذری٠٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦چخگزارش
0 | 0
زیاد٠٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦بابرکت، بس، بسیار، بی شمار، بی نهایت، جزیل، خیلی، عدیده، فراوان، کثیر، معتنابه، مفرط، وافر، هنگفتگزارش
7 | 1
سوراخ کوه٠٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦غارگزارش
0 | 0
افسار و لگام اسب٠٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦دهنه، زمام، عنان، لجام، مهارگزارش
0 | 0
دلجویی و استمالت٠٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦نوازشگزارش
0 | 0
ورزشی المپیکی٠٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦تیر اندازی با کمان، والیبال ساحلیگزارش
0 | 1
دلجویی٠٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦تسلی، عطوفت، ملاطفت، مهربانی، ناز، نواخت، نوازشگزارش
0 | 0
پرده در دشنام گو٠٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦هتاکگزارش
0 | 0
بنیانگذار ترکیه جدید٠٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦اتاتورکگزارش
0 | 0
اثری از اندرسن٠٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥پری دریاییگزارش
0 | 1
اثری از الفونس دوده٠٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥پسرکگزارش
0 | 0
اثری از ارتور شینتسلر٠٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥خانم الیزه, خواهرانگزارش
0 | 0
اثری از الکسیس کیوی٠٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥هفت برادرگزارش
2 | 0
اثری از ادلاید کلرمونت تونز٠٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥خزگزارش
0 | 0
اثری از اندره مورا٠٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥نه فرشته و نه شیطانگزارش
0 | 1
اثری از اندره مالرو٠٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥سرنوشت بشر, امید بشر، ندای سکوتگزارش
0 | 1
اثری از انتوان ارتور فرانسوی٠٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥مرکز دوایرگزارش
0 | 1