حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهنویسنده تخیلی پرداز فرانسوی١٧:٥٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩ژول ورنگزارش
0 | 0
نویسنده تاریخ اجتماعی ایران١٧:٥٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩راوندیگزارش
0 | 0
نویسنده انگلیسی دو شهر١٧:٤٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩چارلز دیکنزگزارش
0 | 0
نویسنده المانی و خالق مرگ در ونیز١٧:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩مانگزارش
0 | 0
نویسنده تاریخ١٧:٥٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩مورخگزارش
0 | 0
نویسنده بینوایان١٧:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩ویکتور هوگوگزارش
0 | 0
نویسنده اثر شهروند کهکشان١٧:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩رابرت هاینلاینگزارش
0 | 0
نویسنده ایین دوست یابی١٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩دیل کارنگیگزارش
0 | 0
نویسنده ایتالیایی باد در باغ زیتون١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩فرتوناتو سمیناراگزارش
0 | 0
نویسنده انگلیسی دل تاریکی و در چشم غربی١٧:٤٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩کنرادگزارش
0 | 0
نویسنده المانی١٧:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩مانگزارش
0 | 1
نویسنده اسرارالتوحید١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩ابوسعید ابوالخیرگزارش
0 | 0
نویسنده اسپانیایی١٧:٤٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩سروانتسگزارش
0 | 0
نویسنده اخر بازی١٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩ساموئل بکتگزارش
0 | 0
نویسنده اثر دخترک کبریت فروش١٧:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩اندرسنگزارش
0 | 0
کتابی از توماس مان نویسنده المانی١٧:٣٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩یوسف جوانگزارش
0 | 0
نویسنده جنایت و مکافات و ابله١٧:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩داستایوفسکیگزارش
0 | 0
نویسنده اثر این دل پر غرور١٧:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩پرل س باکگزارش
0 | 0
نویسنده اوای وحش١٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩جک لندنگزارش
0 | 0
نویسنده امریکایی نهنگ سفید١٧:٣٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩ملویلگزارش
0 | 0
بانوی نویسنده المانی برنده نوبل ادبی ۲۰۰۹١٧:٣٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩هرتا مولرگزارش
0 | 0
نویسنده المانی با نام توماس١٧:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩مانگزارش
0 | 0
نویسنده المانی کتا بهای دمیان و تیزهوش١٧:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩هسهگزارش
0 | 0
نویسنده اتش بدون دود١٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩نادر ابراهیمیگزارش
0 | 0
نویسنده خیمه شب بازی و سنگ صبور١٧:٣٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩چوبکگزارش
0 | 0
نویسنده ادیسه و ایلیاد١٧:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩هومرگزارش
0 | 0
نویسنده ژاندارک١٧:٣٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩شاوگزارش
0 | 0
نویسنده پرندگان١٧:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩دافنه دوموریهگزارش
0 | 0
مفت خور٠٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩انگل، بیکاره، پخته خوار، طفیلی، کاسه لیس، مفت خوار، کلاش گزارش
12 | 0
بیماری عفونی و مشترک بین انسان و حیوانات٠٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩شاربنگزارش
0 | 0
اثر دیدنی استان اصفهان٠٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩پل مارنانگزارش
0 | 0
سبزی ریشه ای از نوع هویج٠٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩شقاقلگزارش
2 | 0
بازیگر خانم فیلم ساعت شلوغی٠٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩مهتاج نجومیگزارش
2 | 0
از پایه گذاران دوران طلایی هنر هلند٠٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩ورمیرگزارش
0 | 0
پایتخت استان سوماترای جنوبی اندونزی٠٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩پالمبانگگزارش
0 | 0
واحد اندازه گیری فاصله ســتارگان٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨سال نوریگزارش
0 | 0
واحد سنتی اندازه گیری طول٢٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨فرسنگ، فرسخگزارش
0 | 0
از واحدهای قدیمی اندازه گیری مسافت٢٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨فرسخگزارش
0 | 0
واحد اندازه گیری معادل 75 گرم٢٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨سیرگزارش
0 | 0
واحد اندازه گیری طول معادل یک دهم متر٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨دسی مترگزارش
0 | 0
واحد اندازه گیری طلا در بازار جهانی٢٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨اونسگزارش
0 | 0
واحد اندازه گیری انگلیسی٢٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨یاردگزارش
0 | 0
اسبابی دقیق برای اندازه گیری قطر٢٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨کولیسگزارش
0 | 0
اندازه گیری و مقایسه٢٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨سنجشگزارش
0 | 0
اندازه گیری٢٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨پیمایش، ذرع، سنجشگزارش
7 | 1
خسیسی٢٢:١٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨. پستی. رذالت. حقارت. خست.گزارش
0 | 0
شهر معبد اناهیتا٠٤:٠٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨کنگاورگزارش
2 | 0
کیسه بزرگ از چرم٠٤:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨ساکگزارش
0 | 0
شاعر اوایل دوره قاجاریه٠٤:٠٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨وصالگزارش
0 | 0
حرف اخر بیت٠٤:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨قافیهگزارش
0 | 0