حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهسمی٠٣:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٣زهرآگین، زهرآلود، زهرناک، سم آلود، سمدار، کشندهگزارش
7 | 1
در پشت قرنیه چشم قرار گرفته است٠٣:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٢عنبیهگزارش
2 | 0
تمرین نت خوانی٠٣:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/٠١سولفژگزارش
2 | 0
هافبک چلسی٠٣:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/٠١هازاردگزارش
2 | 0
هافبک تهاجمی زنیت٠٣:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٠١دنیگزارش
2 | 0
مدافع منچستر یونایتد٠٣:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/٠١فیل جونزگزارش
2 | 0
فرد یا گروه محافظ و مدافع٠٣:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٠١گاردگزارش
2 | 0
مدافع فوتبال٠٣:١٦ - ١٣٩٩/١٠/٠١بکگزارش
5 | 0
مدافع٠٣:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٠١پاسدار، پشتیبان، حارس، جانبت دار، حافظ، حامی، دفاع کننده، ظهیر، مجیرگزارش
2 | 0
خاورشــناس انگلیسی٠٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠ادوارد براونگزارش
2 | 0
خانم نویسنده معاصر هندی٠٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠نرگس دالالگزارش
2 | 0
بانوی نویسنده انگلیسی رمان خرمگس٠٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠اتل لیلیا نوینیچگزارش
2 | 0
نویسنده یاغی٠٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠کاموگزارش
0 | 0
نویسنده کوری٠٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠ژوزه ساراماگوگزارش
0 | 0
اقتصاددان انگلیسی٠٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠مالتوسگزارش
2 | 1
نویسنده سخندان٠٣:٢٠ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠ادیبگزارش
0 | 0
نویسنده کیمیای سعادت٠٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠غزالیگزارش
0 | 0
نویسنده کمدی الهی٠٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠دانتهگزارش
0 | 0
نویسنده کتاب کیمیای سعادت٠٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠غزالیگزارش
0 | 0
نویسنده کتاب جک دایموند٠٣:١٤ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠اتللیلیا نوینیچگزارش
0 | 1
نویسنده و کاتب٠٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠میرزاگزارش
0 | 0
نویسنده و عارف ایرانی کارنامه بلخ٠٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠سناییگزارش
0 | 0
نویسنده و شاعر٠٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠ادیبگزارش
0 | 0
نویسنده نامدار روسی٠٣:٠٥ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠مایا کوفسکیگزارش
5 | 0
نویسنده معاصر ایتالیا٠٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠فوگزارش
0 | 0
نویسنده مسخ٢١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩کافکاگزارش
0 | 0
نویسنده مجاری خوابگرد ها٢١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩کستلرگزارش
0 | 0
نویسنده لهستانی رمان سولاریس٢١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩استان یسلاولمگزارش
0 | 0
نویسنده فرانسوی طاعون٢١:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩کاموگزارش
0 | 0
نویسنده فرانسوی دختر خانم سبز چشم٢١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩موریس لبلانگزارش
0 | 0
نویسنده فرانسوی خالق کتاب بیگانه٢١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩کاموگزارش
2 | 0
نویسنده فرانسوی بیست هزارفرسنگ زیردریا٢١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩ژول ورنگزارش
2 | 0
نویسنده فرانسوی با نام اندره٢١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩مورواگزارش
2 | 0
نویسنده شوخ طبع انگلیسی١٨:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩شاوگزارش
0 | 0
نویسنده فرانسوی خالق گارگانتوا١٨:١٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩رابلهگزارش
0 | 0
نویسنده صد سال تنهایی١٨:٠٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩مارکزگزارش
0 | 0
نویسنده روسی شنل١٨:٠٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩گوگولگزارش
0 | 0
نویسنده شاهکار اوای وحش١٨:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩جک لندنگزارش
0 | 0
نویسنده شاهزاده و گدا١٨:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩تواینگزارش
0 | 0
نویسنده سورنا١٨:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩پیرکورنیگزارش
0 | 0
نویسنده جنگ صبور١٧:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩چوبکگزارش
0 | 0
نویسنده سه تفنگدار١٨:٠٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩الکساندر دوماگزارش
0 | 0
نویسنده سرشناس فرانسوی١٨:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩مالروگزارش
0 | 0
نویسنده رمان ژوستین١٨:٠٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩مارکیدوسادگزارش
0 | 0
نویسنده دیوار١٧:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩سارترگزارش
0 | 0
نویسنده دندان ببر١٧:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩موریس لبلانگزارش
0 | 0
نویسنده داستان دو شهر١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩چارلز دیکنزگزارش
2 | 1
نویسنده ترک اینجه ممد١٧:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩یاشار کمالگزارش
0 | 0
نویسنده تخیلی پرداز فرانسوی١٧:٥٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩ژول ورنگزارش
0 | 0
نویسنده تاریخ اجتماعی ایران١٧:٥٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩راوندیگزارش
0 | 0