حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهسرای درویشان٠٤:١٦ - ١٣٩٩/١٠/١٠خانقاهگزارش
5 | 0
یکی از سه اتشکده بزرگ عهد ساسانیان٠٤:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/١٠برزینگزارش
0 | 0
نام اتشکده معروفی در بلخ قدیم٠٣:٥٧ - ١٣٩٩/١٠/١٠نوبهارگزارش
2 | 0
یکی از هفت اتشکده بزرگ پارسیان٠٤:٠١ - ١٣٩٩/١٠/١٠آذرمهرگزارش
2 | 0
بوق و شیپور٠٤:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/١٠نفیرگزارش
2 | 0
نوعی پنیر٠٤:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/١٠چدارگزارش
2 | 0
خادم اتشکده٠٤:٠١ - ١٣٩٩/١٠/١٠آذرپیراگزارش
5 | 1
یکی از اتشکده های بزرگ پارسیان٠٤:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/١٠آذر مهرگزارش
2 | 0
اتشکده ای در اراک٠٣:٥٧ - ١٣٩٩/١٠/١٠برزوگزارش
0 | 0
تخلص محمد حسین بهجت تبریزی٠٣:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/١٠شهریارگزارش
9 | 0
رشته کوهی در جنوب شهرستان سراب٠٣:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/١٠بزقوشگزارش
0 | 0
رشته کوهی در مرز کشورمان٠٣:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/١٠آراراتگزارش
0 | 0
رشته کوهی در مالزی٠٣:٥١ - ١٣٩٩/١٠/١٠کینا بالوگزارش
0 | 0
تخلص ملا هادی سبزواری٠٣:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/١٠اسرارگزارش
5 | 0
رشته کوهی در روسیه٠٣:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/١٠التای, البروزگزارش
0 | 0
رشته کوهی در ترکیه٠٣:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/١٠آرارات, تاروسگزارش
0 | 1
سپیدی و سرخی چهره٠٣:٤١ - ١٣٩٩/١٠/١٠آب و رنگگزارش
5 | 0
تخلص فتحعلی شاه قاجار٠٣:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/١٠خاقانگزارش
0 | 0
تخلص دهخدا٠٣:٣٨ - ١٣٩٩/١٠/١٠دخوگزارش
2 | 0
نویسنده لهستانی اثار علمی تخیلی٠٣:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/١٠استانیس لاولمگزارش
7 | 0
اثری از الفونس کار٠٣:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٨گل های زردگزارش
5 | 0
مرحله به مرحله٠٣:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٨پله پلهگزارش
2 | 0
مولف تاریخ اسکندر بزرگ٠٣:٤٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٨آرینگزارش
2 | 0
صیقل زدن تصویر با قلم٠٣:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٨هاشورگزارش
2 | 0
عمده ترین محیط خدماتی اینترنت٠٣:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٨وبگزارش
2 | 0
مروارید یکتا٠٣:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٨در یتیمگزارش
5 | 1
گازی بی رنگ٠٣:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٨ارگنگزارش
2 | 1
نوعی بیماری فلج کننده٠٣:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٨بوتولیسمگزارش
2 | 0
پهناورترین کشور جهان٠٣:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٨روسیهگزارش
5 | 0
نوعی لباس٠٣:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٨پالتوگزارش
5 | 0
راهنمایی٠٣:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٨ارشاد، رهنمونی، هدایت، هدیگزارش
5 | 0
پرنده ای اهلی از نژاد طوطی٠٣:٣١ - ١٣٩٩/١٠/٠٨مرغ عشقگزارش
2 | 0
بروت٠٣:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٨سبلت، سبیل، شاربگزارش
5 | 0
تیم محبوب تهرانی٠٣:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٨پرسپولیسگزارش
2 | 0
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد٠٣:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٨یونیدوگزارش
2 | 0
گیاهی پیازدار از تیره نرگس ها٠٣:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٨اماریلیسگزارش
16 | 0
مباحثه٠٠:٠١ - ١٣٩٩/١٠/٠٨بحث، جدل، جروبحث، صحبت، گفت وگو، محاجه، مناظره، دیالوگگزارش
5 | 1
نوعی خرما٠٠:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٨شکریگزارش
5 | 1
حرف یونانی٢٣:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٧یوتا، دلتا، هتا، گاما، آستیگما، الفا، اتا، بتا، پی، آپسیلنگزارش
5 | 1
ریاضی دان المانی٢٣:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٧گئورگ کانتورگزارش
2 | 0
از الحان باربدی٢٣:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٧راح روح، آرایش خورشیدیگزارش
2 | 0
از جمله شاعران و دانشمندان ایرانی٢٣:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٧انوریگزارش
2 | 0
از جاذبه های شیراز٢٣:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٧باغ عفیف آبادگزارش
2 | 0
شهرس در قزاقستان٠٣:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٦المااتا گزارش
2 | 0
کک و مک سر٠٣:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٦شورهگزارش
2 | 0
فیلم کامران قدکچیان٠٣:١٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٦دختر شاه پریونگزارش
2 | 0
مخلوط بنایی٠٣:٠٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٤ملاتگزارش
2 | 0
ابزار بنایی٠٣:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٤شاغول، شاقولگزارش
2 | 0
ماله بنایی٠٣:٠٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٤انداوهگزارش
2 | 0
از مشاغل پر زحمت و زیر بنایی٠٣:٠٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٤دامپروریگزارش
2 | 0