حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهبیوگرافی٠٣:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/١٨تذکره، حسب حال، زندگی نامه، شرح حالگزارش
30 | 3
کتاب عنصرالمعالی٠٣:٤٦ - ١٣٩٩/١٠/١٨قابوس نامهگزارش
0 | 1
از رشته های دانشگاهی٠٣:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/١٨مهندسی برقگزارش
0 | 1
خندان و مهربان٠٣:٤١ - ١٣٩٩/١٠/١٨خوشروگزارش
0 | 1
منتهی شونده٠٤:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/١٧منجرگزارش
0 | 1
پلکان زین٠٤:٢٦ - ١٣٩٩/١٠/١٧رکابگزارش
2 | 1
اسوده دل٠٤:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/١٧آسوده خاطر، خاطرجمع، فارغ البال، مطمئنگزارش
2 | 1
قطعه موسیقی٠٤:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/١٧کنسرتگزارش
7 | 1
نوعی شیرینی سنتی٠٤:٢٦ - ١٣٩٩/١٠/١٧اریسگزارش
0 | 1
مواظب باش٠٤:١٥ - ١٣٩٩/١٠/١٥بپاگزارش
9 | 1
اثر هکتور برلیوز٠٤:١٧ - ١٣٩٩/١٠/١٥کارناوال رومگزارش
2 | 1
بذله گو٠٤:١٦ - ١٣٩٩/١٠/١٥شوخ، لطیفه پرداز، لطیفه گو، مزاح، مقلد، هزالگزارش
9 | 1
نوعی اچار٠٤:١٥ - ١٣٩٩/١٠/١٥آلنگزارش
0 | 1
داستان بلندی از کریستوفر فرانک٠٤:١٣ - ١٣٩٩/١٠/١٥میراگزارش
0 | 0
مرکز کشور گرانادا٠٤:١١ - ١٣٩٩/١٠/١٥سنت جورجگزارش
0 | 0
فیلمی از محمدحسین فرحبخش با حضور رضاعطاران٠٤:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/١٥آبنبات چوبیگزارش
23 | 0
از قدیمی ترین جواهرات٠٤:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/١٤کوه نورگزارش
0 | 0
همه پرسی٠٤:٠٨ - ١٣٩٩/١٠/١٤رفراندم، نظرخواهیگزارش
2 | 1
از قدیمی ترین مدل های ماشین٠٤:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/١٤فوردگزارش
2 | 0
از قدیمی ترین کشورها٠٤:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/١٤یونانگزارش
0 | 0
از قدیمی ترین شهرهای خوزستان٠٤:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/١٤شوشگزارش
0 | 0
قدیمی ترین نوازنده سنتور٠٤:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/١٤سنتور خانگزارش
2 | 0
قدیمی ترین بنای سلطنتی در تهران٠٣:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/١٤تخت مرمرگزارش
0 | 0
از قدیمی ترین کشورهای دنیا٠٣:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/١٤یونانگزارش
0 | 0
متاهل٠٣:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/١٤عیالوار، خانه دار، زن دار، همسردارگزارش
9 | 1
گرمادرمانی٠٤:١٨ - ١٣٩٩/١٠/١٣دیاترمی، ترموتراپیگزارش
0 | 0
فیلمی به کارگردانی انگ لی٠٤:١٦ - ١٣٩٩/١٠/١٣هالیگزارش
0 | 0
هماتولوژی٠٤:١٥ - ١٣٩٩/١٠/١٣خون شناسیگزارش
2 | 0
قاتل و جنایتکار٠٣:١٠ - ١٣٩٩/١٠/١١جانیگزارش
5 | 0
پرنده اسطوره ای٠٣:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/١١هما، سیمرغگزارش
5 | 0
نوعی کفش لاستیکی٠٣:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/١١گالشگزارش
2 | 0
قاتل دریاها٠٣:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/١١کوسهگزارش
2 | 0
کار قاتل٠٣:١٢ - ١٣٩٩/١٠/١١کشتنگزارش
2 | 0
قاتل رستم٠٣:١٠ - ١٣٩٩/١٠/١١شغادگزارش
2 | 0
قاتل درخت٠٣:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/١١تبرگزارش
5 | 1
قاتل اول٠٣:٠٨ - ١٣٩٩/١٠/١١قابیلگزارش
2 | 0
قاتل امام حسین٠٣:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/١١شمرگزارش
5 | 1
مربی کودک٠٢:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/١١لله، اتابکگزارش
5 | 0
کفش لاستیکی٠٣:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/١١گالشگزارش
12 | 0
اثر رابرت لوییز استیونس٠٣:٠١ - ١٣٩٩/١٠/١١جزیره گنجگزارش
2 | 0
اشفته و در هم٠٢:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/١١ژولیدهگزارش
2 | 0
غذا و خوراکی برای کودکان٠٢:٥٧ - ١٣٩٩/١٠/١١ژله میوه ایگزارش
2 | 0
شان و شکوه٠٤:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/١٠دبدبهگزارش
2 | 0
ساز هندی٠٤:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/١٠سیتار، ویناگزارش
12 | 1
سردار افراسیاب٠٤:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/١٠هومان، اشکبوسگزارش
2 | 0
کاشف هیدروژن٠٤:٢٦ - ١٣٩٩/١٠/١٠هنریک اوندیشگزارش
5 | 1
فیزیکدان انگلیسی کاشف هیدروژن٠٤:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/١٠هنریک اوندیشگزارش
7 | 0
فیزیکدان معروف انگلیسی٠٤:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/١٠هنریک اوندیشگزارش
2 | 0
یکی از هفت اتشکده بزرگ پارسیان٠٤:٠١ - ١٣٩٩/١٠/١٠آذرمهرگزارش
2 | 0
سرای درویشان٠٤:١٦ - ١٣٩٩/١٠/١٠خانقاهگزارش
5 | 0