برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 دکان، دکه، غرفه، مغازه، تجارتخانه، کلبه، اتاق، خانه، اتاق طلبه، دکان تاجر ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

302 صفرا، لو ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

303 هاون ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

304 بارور، مثمر، میوه دار، قوی، رشید، نیرومند محکم، برخوردار، بهره ور، کام روا، کامیاب، خرم، شاداب، آبرومند ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

305 متخصص ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

306 تار، دوتار،دهل، پیانو، ویولون،رباب،سرنا،گیتار، ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

307 بسنگ، خرما ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

308 قیام ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

309 خرمشهر, هویزه, لالی،بستان ، اهواز،شوشتر،آبادان،دهلران ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

310 ماشه،مگسک،قنداق،لوله ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

311 سریشم ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

312 طهارت، وضو ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

313 دارت ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

314 سنندج ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

315 فاخر، باشوکت، باعظمت، پرابهت، پرشکوه، پرجلال، شکوهمند، مجلل ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

316 ارائه کردن، نمایاندن، نمایش دادن، نمودن،نمایش، ابراز،ارایه ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

317 سپهر، سما، طارم، عرش، فلک، کرسی، گردون، فضا، هوا ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

318 تخمه،پفک،چیپس ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

319 نکا،رامسر،رشت،ساری،گرگان،آمل،بابل،آستارا،بابلسر،لاهیجان،نور ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

320 یام ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

321 لا،لن ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

322 لن ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

323 بجز، جدااز، جداگانه، جز، علی حده، غیراز، منتزع، وا، جدا، برابر، معادل، یکسان ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

324 اجرا،ادا ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

325 حلاج، نداف ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

326 رج ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

327 اند ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

328 زود, سریع، تند، آنی،فورا،فوری ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

329 ژن ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

330 لاغر ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

331 ابوموسی، کیش، قشم، لاوان،لارک ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

332 ملاقه ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

333 کبود ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

334 تک، یگانه، تنها، بی مانند، تکتا، تکین،فرد ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

335 اسب،رخ،شاه،وزیر،سرباز،فیل ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

336 مفرش، نقره کاری، کپو، سبد بافی، بافندگی، سوزن دوزی، جاجیم بافی، شمد بافی، ملیله کاری، گلیچ بافی ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

337 دانمارک، لتونی ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

338 مرجان ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

339 ضربان ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

340 احضار ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

341 لیلی و مجنون،شیرین و فرهاد، ویس و رامین، خسرو و شیرین،وامق و عذرا ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

342 لاجرم، لاعلاج، ناچار، ناگزیر ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

343 والتا ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

344 مخروب، منهدم، ناآباد، ویرانه، ویران، نابسامان، اوراق، اسقاط، خرست، طافح، لایعقل، مست، تباه، ضایع، فاسد، معیوب، بایر، لم یزرع، آوار،ویرانه ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

345 پست، توسری خور، حقیر، خفیف، دنی، ذلیل، زبون، سرافکنده، سقط، فرومایه، متذلل، محقر، بی مقدار، بی ارزش، بی قدر، بی مصرف، مهمل ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

346 محال، ممتنع، نشدنی، نامقدور، ناممکن ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

347 سامبو ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

348 بسنده، بس، مشبع، مکفی، وافی، باکفایت ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

349 راپرت، اعلام، اعلامیه، اعلان، بیانیه، تفسیر، خبر، رپرتاژ، شرح، نقل ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

350 روبرت کخ ١٣٩٩/٠٥/١٨
|