برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 بیماری، تالم، توجع، دردآلودگی، علت، مرض ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

252 نابود ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

253 بار، بر، تولید، حاصل، فرآورده، کالا، میوه، نتیجه، خرمن، درو، دخل، سود، عایدی، کارکرد، مولود ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

254 اولیا،اودا ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

255 چهره نگار، رسام، صورتگر، صورت نگار، مصور، نقشبند، رنگ زن،راسم
١٣٩٩/٠٨/١٧
|

256 دنیادیده ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

257 رنگینک ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

258 واریانس ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

259 بناب،هریس ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

260 شت،افتراق، پریشانی، تشتت، تفرق، تفرقه، افشان، نثار، انفکاک، پاچیدگی، پاشیدگی، تلاشی، نابسامانی، انتشار، شیوع، پخش، تواری ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

261 رنسانس،نوزایی،باززیستی ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

262 فرار در تاریکی ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

263 یادآوری ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

264 لای ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

265 کلم ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

266 آشوب، بلوا، جنجال، شورش، غائله، هنگامه، جنگ، ستیز، آفت، بلا، تباهی، شر، فساد، آزمودن، آزمون، امتحان، اختلاف، اختلاف انگیزی، گمراه سازی ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

267 تلخ ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

268 جویا ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

269 جوانمرد، حر، فتا، باهمت، بخشنده، سخی، دلاور، دلیر، شجاع، حکیم، خردمند، دانشمند، فاضل ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

270 خوان ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

271 نو،تازه،جدید ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

272 بروجرد،دلفان ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

273 وی ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

274 رتوش ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

275 جن ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

276 کن ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

277 پیانو ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

278 ولرم ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

279 ولرم ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

280 آل ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

281 عیار ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

282 هدم،تخریب،تخریب کردن، ویران ساختن، از حیز انتقاع انداختن، ازکارانداختن، اسقاط کردن، تباه ساختن، ضایع کردن، تباه کردن، به فحشا کشانیدن، فاسد کردن ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

283 باهوش، داهی، جلد، جلید، چابک، چالاک، چست، فرز، درس خوان، رند، زبردست، ماهر، زبل ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

284 سیرابی ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

285 حلال، روا، شایست، مباح، مجاز، روان، نافذ ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

286 کاری ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

287 کوه ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

288 کاهش ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

289 هگمتانه ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

290 خواجک ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

291 ابر شهر ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

292 سناباد ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

293 خیاو ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

294 یثرب ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

295 نادر آباد ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

296 گلشن ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

297 حجاز ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

298 بیهق ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

299 سراندیب ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

300 هلوسیا ١٣٩٩/٠٨/١٤
|