منو
حمید

حمید

عضو از ٧ ماه پیش
امتیاز کل
٤٢٤
لایک
٤٤
لایک
دیس‌لایک
٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٤,٢٧٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٢٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤,٢٧٦
لایک
لایک
٤٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٤

توقف کوتاه کردن ( برای دستشویی رفتن، غذا خوردن و. . . )

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٣

خریدار، مشتری

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٣

توجه را معطوف کردن به. .

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٢

غیر منتظره، ناگهانی

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٢

بازگرداندن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.