برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید بهنام‎فر

حمید بهنام‎فر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اتمیزه یا "ذره‎ای‎شدن" جامعه یعنی وضعیتی که هرکس بدون توجه به سرنوشت مشترک (یا به قول شاملو: درد مشترک) به هر روش می‌کوشد هرچه بیشتر "لحاف را بکشد سم ... ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

2 آپوریا (Aporia)، مرکب از aی منفی‎ساز به معنای "بدونِ" و poros، به معنای "راه" است و معنای فقدان راه، هیچ راهی پیش روی خود نداشتن، عبورناپذیری، تناقض، ... ١٣٩٩/١١/٢٨
|

3 اسب‎انگیز ١٣٩٩/١١/٢٠
|

4 مهمیز ١٣٩٩/١١/٢٠
|

5 موضع‎شناسی ١٣٩٩/١١/٠٣
|

6 دانشی است که هیچ چیزی از هیچ کسی یاد نمی‎گیرد؛
عقیده، رأی، شیوه‎ی اندیشیدن، طریقه‎ی قضاوت کردن در مغایرت با دانشی کسب‎شده پس از جستجو یا کشف حقیقت ...
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

7 شیوه‎ی هستی و وجهِ وجودیِ فرد ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

8 هست کردن آن‏‎چه هنوز نیست؛ تولید و ایجاد کردن؛ چه تولید الهی و چه تولید بشری؛ پوئسیس، به معنای تولید، مقابل پراکسیس است، پراکسیس، به معنای انجام دادن ... ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

9 بایاشناسی ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

10 صورت‎سازی ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

11 هم‎سازه ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

12 روشن‎سازی بر بنیان نهایی‎ترین و انضمامی‎ترین ضرورت‎های ماهوی ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

13 امر پیشین؛

پيشي ، قبلي، ماتقدّم، مقدّم بر، از پيشي، از علّت به معلول رسيده ، دلیل مقدم؛

مربوط به (يا ناشي از) استدلال قياسي بر اساس اص ...
١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

14 "لایبنیتس" در "مونادولوژی" دربارۀ واژه‎ای به نام "موناد" بحث می‎کند. موناد در واقع همان "جوهر" است اما ویژگیهایی که او برای موناد در نظر می‎گیرد متفا ... ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

15 بافت‎زدایی ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

16 هستومند (واژه ای پهلوی)، هستنده، هست‌مند ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

17 نقاب ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

18 ترافرازَندگی ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

19 فراباشندگی ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

20 حیث تاریخی ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

21 هنر استفاده‎ی مؤثر و اقناع‎کننده از کلام ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

22 ترافرازنده ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

23 ارجاع ١٣٩٩/٠٦/١٠
|