دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٥٦٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦٦٦
لایک
لایک
٥٧٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
٠

Pour gas/gasoline on the fire

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

جنگ، دعوا، بگو مگو

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

First line treatment اولین روش درمان

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

در ورزش ورزشکار چند رشته ای

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢

به قصد خودکشی از پل پریدن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.