حمید

حمید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهنمک روی زخم پاشیدن١٧:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠Pour gas/gasoline on the fireگزارش
0 | 0
face off٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٦جنگ، دعوا، بگو مگوگزارش
7 | 0
first line٠٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/٢١First line treatment اولین روش درمانگزارش
9 | 1
cross functional١٠:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨در ورزش ورزشکار چند رشته ایگزارش
0 | 0
renew calls١١:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٨صدای مردم را دوباره درآوردنگزارش
0 | 0
jump to one`s death١١:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٨به قصد خودکشی از پل پریدنگزارش
2 | 0
pay a marriage visit١١:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٨به خانه کسی رفتن و ازدواجش را تبریک گفتنگزارش
0 | 0
a telemarketer١٤:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/٢٣بازاریاب تلفنیگزارش
0 | 0
social physical distancing١٤:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٨فاصله گذاری اجتماعی/جسمیگزارش
0 | 0
remote working١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٠١دورکاریگزارش
12 | 0
easy peasy١٦:٥٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٩خیلی راحتگزارش
16 | 0
شکست عشقی خوردن٠٨:٥٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٨Have a broken heartگزارش
2 | 0
a lab rat١٧:٤٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٦موش آزمایشگاهیگزارش
0 | 0
you wish١٣:٥٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٦خواب دیدی خیر باشهگزارش
2 | 0
tomato sauce١٣:٤٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٦رب گوجه فرنگیگزارش
2 | 0
youtuber١٣:٣٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٦اشتراک گذار فیلم در یوتیوبگزارش
9 | 0
remind sb a favor١٣:٥٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٥سر کسی منت گذاشتنگزارش
0 | 0
be stressed١٣:٤٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٥دلواپس/نگران/پریشان/مضطرب بودنگزارش
0 | 0
an acting workshop١٣:٤٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٥کارگاه بازیگریگزارش
0 | 0
a trapeze artiste١٣:٤٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٥بند باز سیرکگزارش
0 | 0
خر تو خری١٩:٠٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩Dog eat dogگزارش
2 | 0
make a way١٧:٠٠ - ١٣٩٨/٠٧/٠٤راه دادن/باز کردنگزارش
0 | 0
سد معبر٠٧:٥٤ - ١٣٩٨/٠٧/٠٢Blockageگزارش
0 | 1
لوازم خانگی٠٠:٢٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٩Home/domestic appliancesگزارش
9 | 0
single use١٣:٠١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٥( پلاستیک و . . . ) یک بار مصرفگزارش
14 | 1
watch your 6٢٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٤( نظامی ) حواست به پشت سرت باشهگزارش
18 | 0
بندباز١٣:٥٣ - ١٣٩٨/٠٦/١٩Trapeze artisteگزارش
5 | 0
بدل کار١٣:٣٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٩stunt performer/stuntman/stuntwomanگزارش
14 | 0
قهر کردن١٩:٤٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٨Be not speaking/not be on speaking ( term ( withگزارش
9 | 1
leer at someone١٨:٥٨ - ١٣٩٨/٠٦/١٨کسی رو با چشم خوردنگزارش
0 | 0
washcloth١٧:٣٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٨لیف حمامگزارش
9 | 0
jarhead١٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٧تکاور نیروی دریایی آمریکاگزارش
9 | 0
huss١٠:٢٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٧دادا/داداچگزارش
0 | 0
have a think١٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٦/١٧فکری کردنگزارش
0 | 0
move it١٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٧بجنب!گزارش
18 | 0
kill nail it١٠:٢٨ - ١٣٩٨/٠٦/١٧کاری رو عالی انجام دادن/ترکاندنگزارش
0 | 0
franchise١٠:٢٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٧سری فیلمگزارش
97 | 1
release١٠:٢٥ - ١٣٩٨/٠٦/١٧اکران کردن فیلمگزارش
25 | 1
game١٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٦/١٧شخص آمادهگزارش
14 | 2
پیش مرگ شدن١٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٦/١٧Die before one's timeگزارش
0 | 0
baller١٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٧بستکبالیست حرفه ای در بازی های غیر رسمیگزارش
12 | 1
stay put١٠:١٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٧ماندن، نرفتنگزارش
23 | 1
cast١٠:١٨ - ١٣٩٨/٠٦/١٧انتخاب کردن بازیگرگزارش
16 | 2
when it comes to١٠:١٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٧حرف . . . که میشهگزارش
25 | 1
good going١٠:١٤ - ١٣٩٨/٠٦/١٥باریکلاگزارش
0 | 0
schway١٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٦/١٥عالی/باحالگزارش
2 | 0
از شوخی گذشته١٠:١٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٥Joking apartگزارش
5 | 0
television broadcasting receiving licence١٠:١٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٥هزینه استفاده از کانال های تلویزیونیگزارش
0 | 0
go١٠:١٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٥گفتنگزارش
16 | 1
چطور مگه١٠:١٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٥How soگزارش
16 | 1