دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٦٤٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٦٨
لایک
لایک
٦٨٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
١

سرزنش - طعنه - ملامت - توبیخ - بیغاره

دیدگاه
١٢

رئوستا

دیدگاه
٦

والور

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٧

بایستن وجوب

دیدگاه
٤٣

الاهلی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.