دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٣٥٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٥٠
لایک
لایک
١,٠٦٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٥٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ روز پیش
دیدگاه
٠

طبق نقشه و هدف پیش رفتن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

مثل آب خوردنه ( راحته )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠

اون با من

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١١

دست تو دماغت نکن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨

وقتم آزاده

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.