دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٨٠٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٩٥
لایک
لایک
٨٩٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٨٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

بهار=بهر=هبر=حبر=جبر=خبر ( هر بهار یک خبر است هر خبر می تواند یک بهار باشد. )

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٠

لرزه=لزه=زله=زلزله. جوادشجاعی

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٢

هیبرید ( خودرو ) =دوسوختران.

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٠

تشنه=تش=طش=عطش.

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه

سنگ=تبک ( �س ت��ن ب��گ ک�=کتب=کتاب ( کتیبه سنگی ) .

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.