دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٧٤٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٦٩
لایک
لایک
٩٧٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩٧١

حاج حسینقلی خان رمضانی بزرگترین خیر تاریخ استان گلستان و یک مرد بی نظیر و تکرار نشدنی اهل اوزینه بودند که اتفاقا در زمان شاه نیمی از اموالشان مصادره ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.