منو
گلی  گل گلی

گلی گل گلی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٤,٤١٠
لایک
٥٤٥
لایک
دیس‌لایک
٥٢٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٧١٦
رتبه کل
درباره‌ی من:

I wish nobody knew about the art
🎈 🎉 I had a shell in secret 🎉🎈

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٤١٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧١٦
لایک
لایک
٥٤٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٢٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٥

( اسم ها ) : قطب نما پرگار حوزه حیطه دایره گرد ( فعل ها ) : محدود کردن جهت کردن مدار چیزی را کامل نمودن نقشه کشیدن تدبیر کردن درک کردن اختراع کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

قرارداد ضبط

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٤

زمان گذشته ی فعل: begin، اغازکرده، شروع کرده، دست گرفته

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٣

من خیلی خوشحالم🌸♥️

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

به سمت

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.