دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٦٧٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٩٧
لایک
لایک
٥٧٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٣٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٤

زمان گذشته ی فعل: begin، اغازکرده، شروع کرده، دست گرفته

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

محل مکان جا موقعیت جایگاه

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣

در واقع پناهنده س معنیش که من جمعشو گفت ; ) ^ - ^

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه

پناهندگان اردوگاه پناهندگان

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٠

کلاس های قانون ( اموزش پرورش ) کلاس های رسمی کلاس های وابسته به مدرسه

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.