دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٢,٩١٠
لایک
لایک
٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

طبق اسناد تاریخی یعنی کتاب فارسنامه ناصری اثر حسن فسایی سال 1260 نوشته شد. شهرویی تیره ای از ایل بزرگ شیرعلی که در گذشته بیش از 1000 خانوار بوداند. ا ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

در زمان گیلکی به معنی برو و رفت می باشد

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

در زبان گیلکی به معنی گفتم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

در زبان گیلکی نوعی گلابی محلی می گویند که حتی بمحض رسیدن وبه بارنشستن کمی سفت می باشد

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

در فرهنگ و زبان گیلکی به معنی نوعی خورشت خوشمزه که ازباقالی درست می شود

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.