قدرت الله پناهی

قدرت الله پناهی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhistoric truss bridge١١:١٣ - ١٣٩٧/٠٥/٠٩پل خرپای تاریخی ( مشهور )گزارش
0 | 0
apostille١٥:٠٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧یادداشت، حاشیه، کناره نگاشتگزارش
9 | 0
زاویه کایفوز توراسیک١٤:٥٨ - ١٣٩٧/٠٤/٣١Thoracic Kyphosis angleگزارش
0 | 0
real time٠٦:٣٣ - ١٣٩٧/٠٤/٣١تخصصی - زیست شناسی بی وقفه - بلا درنگگزارش
14 | 1
metastable٢٣:٠٩ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠شبه پایدارگزارش
0 | 0
report documentation page١١:١٧ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠برگ گزارش مستنداتگزارش
2 | 0
fell off١٧:٤٤ - ١٣٩٧/٠٤/٢٨سقوط نمودگزارش
108 | 1
dissipating٠٨:٠٩ - ١٣٩٧/٠٤/٢٧انتشارگزارش
12 | 0
ductility٠٨:٠٨ - ١٣٩٧/٠٤/٢٧انعطاف پذیریگزارش
9 | 0
transverse bents٢٢:٢٦ - ١٣٩٧/٠٤/١٨خمش متقاطعگزارش
0 | 0
professionals٠٠:٠٢ - ١٣٩٧/٠٤/١٧افراد حرفه ایگزارش
78 | 1
confused٠٦:٣٣ - ١٣٩٧/٠٤/١٣تخصصی ( IT ) در هم ریزیگزارش
76 | 12
shuffling١٦:٢٥ - ١٣٩٧/٠٤/١١بر هم زدنگزارش
14 | 1
make exercise fun١٥:٥٩ - ١٣٩٧/٠٤/٠٨ورزش را به شکل سرگرم کننده انجام دهیدگزارش
0 | 0
distracted١٥:٥٣ - ١٣٩٧/٠٤/٠٨ناراحتگزارش
21 | 5
tempo endurance run٠٩:٤٠ - ١٣٩٧/٠٤/٠٨دوی استقامت سریعگزارش
0 | 0
tempo endurance٠٧:١٩ - ١٣٩٧/٠٤/٠٨استقامت سرعتیگزارش
0 | 1
handlebars٢٢:٣١ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧میله فرمان دوچرخهگزارش
9 | 0
tail wind١٧:١٩ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧باد مساعدگزارش
12 | 1
under your belt١٦:٤٢ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧در مورد آن آموزش دیده اید و موفق شده اید و اکنون بخشی از تجربه شما استگزارش
25 | 1
interval training١٦:٢٠ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧تمرینات با فاصله زمانیگزارش
14 | 1
morning resting heart rate١٢:٥٥ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧ضربان قلب در هنگام استراحت صبحگاهیگزارش
0 | 1
fartlek١٢:٤٠ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧تمرین دو استقامتگزارش
0 | 1
austerity١٠:١٥ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧شدیدگزارش
7 | 1
dispersed shallow dug wells٢٣:١٨ - ١٣٩٧/٠٤/٠٦چاههای حفر شده سطحی پراکندهگزارش
0 | 1
pathogens٢٢:٤٦ - ١٣٩٧/٠٤/٠٦عوامل بیماری زاگزارش
53 | 1
intermediate products٢٢:٣٥ - ١٣٩٧/٠٤/٠٦محصولات واسطهگزارش
0 | 1
chlorinated solvents٢٢:٣٠ - ١٣٩٧/٠٤/٠٦حلال های ترکیب شده با کلرگزارش
2 | 1
nitrifying bacteria٢٠:٤٤ - ١٣٩٧/٠٤/٠٦باکتری های شوره ساز، باکتری های درست کننده نیتراتگزارش
5 | 1
denitrifying٢٠:٤١ - ١٣٩٧/٠٤/٠٦بدون نیترات کردن، فاقد نیترات کردنگزارش
0 | 1
nitrifying٢٠:٤٠ - ١٣٩٧/٠٤/٠٦آغشته نمودن به نیتروژنگزارش
5 | 1
obligate anaerobes١٩:٠٨ - ١٣٩٧/٠٤/٠٦موجودات بی هوازی اجباریگزارش
2 | 1