ترجمه‌های غزاله چاوشی (١)

بازدید
٤٩
تاریخ
٢ سال پیش
متن
Poor posture will give you backache.
دیدگاه
٢

طرز ایستادن ضعیف باعث کمر درد شما می شود