برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قسام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نرخ بازده مبنا (حداقل نرخ بازده قابل پذیرش در صندوق های سرمایه گذاری) ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

2 پیام رسانی معکوس (یعنی به کار بردن علائم در معنای خلاف معنی رایج آن) ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

3 قاعدتاً ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

4 تملک خصوصی، تملیک خصوصی
(تصاحب عمده سهام یک شرکت سهامی و تبدیل آن به یک شرکت خصوصی)
١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

5 حافظه تعاملی، (ذخیره، رمزگزار و بازیابی اطلاعات به صورت جمعی و توسط گروه) ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

6 واسطه ازدواج، واسطه معامله، دلال ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

7 حالات برآمده، حالات برآیند
(اصطلاحی مربوط به تیم، که اشاره دارد به آن دسته از ویژگی های کل سیستم که اجزا فاقد آن هستند. نظیر هم افزایی)
١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

8 کسی که توی چشم است، کسی که به دلیل موفقیتش دیگران به او حسادت می کنند. ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

9 کشش پذیری ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

10 ظرفیت تحمل هیجانی، ظرفیت تحمل عاطفی ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

11 پایایی، تکرارپذیری ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

12 روش اخلاقی، روش دشوارتر (به دلیل حفظ اخلاقیات) ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

13 روش ناشایست، شیوه ناصحیح، روش ناپسند ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

14 رابطه مندی ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

15 اخلاق گرایی ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|