قسام

قسام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهturnaround investment١٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠سرمایه گذاری احیاگزارش
0 | 0
debt holder١٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٨بستانکارگزارش
0 | 0
grabbing٠٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٠فعالیتی که توجه رسانه ها را به خود جلب میکند - فعالیت پر سر و صداگزارش
14 | 0
mega deal٠٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٠ابر معامله، معامله بزرگگزارش
0 | 0
dry powder٠١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٠اوراق بهادار با خاصیت نقدشوندگی بسیار بالاگزارش
7 | 0
explicit rights١٥:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/٠٩حقوق مصرحگزارش
0 | 0
jurisdiction١٥:٢٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٩چارچوب قانونی - صلاحیت قضاییگزارش
14 | 0
professionalization١٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨حرفه ای گریگزارش
5 | 1
equity stake١٦:٥٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٥حقوق صاحبان سهام، سهم سهامگزارش
2 | 1
hurdle rate١٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٧/٢٤نرخ بازده مبنا ( حداقل نرخ بازده قابل پذیرش در صندوق های سرمایه گذاری )گزارش
7 | 0
countersignal١٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧پیام رسانی معکوس ( یعنی به کار بردن علائم در معنای خلاف معنی رایج آن )گزارش
0 | 0
normatively١٦:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥قاعدتاًگزارش
0 | 0
take privates١٧:٣٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤تملک خصوصی، تملیک خصوصی ( تصاحب عمده سهام یک شرکت سهامی و تبدیل آن به یک شرکت خصوصی )گزارش
7 | 0
transactive memory١١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٣حافظه تعاملی، ( ذخیره، رمزگزار و بازیابی اطلاعات به صورت جمعی و توسط گروه )گزارش
2 | 0
matcher١٨:٣٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠١واسطه ازدواج، واسطه معامله، دلالگزارش
0 | 0
emergent states١٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠حالات برآمده، حالات برآیند ( اصطلاحی مربوط به تیم، که اشاره دارد به آن دسته از ویژگی های کل سیستم که اجزا فاقد آن هستند. نظیر هم افزایی )گزارش
5 | 0
tall poppy١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨کسی که توی چشم است، کسی که به دلیل موفقیتش دیگران به او حسادت می کنند.گزارش
2 | 0
tensility٢٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧کشش پذیریگزارش
2 | 0
emotional carrying capacity٢٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧ظرفیت تحمل هیجانی، ظرفیت تحمل عاطفیگزارش
0 | 0
replicability١٨:٣٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧پایایی، تکرارپذیریگزارش
2 | 0
highroad١٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧روش اخلاقی، روش دشوارتر ( به دلیل حفظ اخلاقیات )گزارش
9 | 0
low road١٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧روش ناشایست، شیوه ناصحیح، روش ناپسندگزارش
5 | 0
relationality١٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧رابطه مندیگزارش
2 | 0
ethicality١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٦اخلاق گراییگزارش
0 | 0