تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تمام قیمت و بدون تخفیف

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تمام قیمت بدون تخفیف

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

حاج قاسم سلیمانی یک افتخار است برای ما حاج قاسم سلیمانی مثل پدرم هست پدری به تمام معنا مهربان. نمیدونم چرا از وقتی بابای مهربونم رفته دنیا اینقدر تل ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

بزرگ و کوچیک

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

بله حق با آقای رضا است با اضافه کردن e معنی قصر میده