برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

گل شمعدانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 =معنی دیگر آن at the same time می باشد یعنی همزمان
In everyday English, people often say that two things happen at the same time, rather than say ...
١٤٠٠/٠١/٣١
|

2 “EOS” یا “EO” مخفف عبارت “Eosinophils” است. ائوزینوفیل‌ها نوعی از گلبول‌های سفید هستند که حدود ۵ درصد از کل حجم خون را تشکیل می‌دهند. این سلول‌ها که ... ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

3 پزشکی - حساسیت شدید نسبت به پروتئین ها
این لغت از زبان یونانی، و کلمه های یونانی ana "درمقابل"، و phylaxis "محافظت"، گرفته شده است.
آنافیلاکسی‌ ...
١٤٠٠/٠١/٣٠
|

4 تب یونجه
زکام
نام دیگر آن hay fever
١٤٠٠/٠١/٣٠
|

5 پتشی ( petechiae ) لکه های کوچک، دایره ای و غیرقابل رشدی هستند که در زیر پوست و یا در یک غشای مخاطی یا غدد بزاقی ظاهر می شود. آنها به علت خونریزی زیر ... ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

6 a baby, or a small child up to the age of about three: How old is your little one
informal
کودک حدود سه سال
١٣٩٩/١٠/١٣
|

7 مواردی که دوستان فرمودن درسته همچنین معنی حامله بودن رو هم میده
.my mom was pregnant me in fact ,she was expecting me
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

8 if a woman is expecting, she is going to have a baby
حامله بودن
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

9 ابرو
he has got thick eyebrows
ابروهای پرپشتی دارد
١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

10 ششمین گوسفند ششمین ,شیخ مریض ,مریض است
این جمله سختترین جمله در زبان انگلیسیه
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

11 داری چرت و پرت میگی ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

12 =to try
they said,it's difficult; i said,just give it a go
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

13 Tehran has so much urban facilities .تهران امکانات شهری زیادی دارد
مترادف :rural
١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

14 مفرد هستش میشه :جد:ancestor
جمعش میشه: اجداد:ancestors
١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

15 در اختیار گذاشتن=ارائه دادن
Please provide me the earliest date.لطفا نزدیکترین تاریخ را در اختیار من بگذارید
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

16 مهارت
a good standard of ability and skill
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

17 شهرستان= مراغه ,محمودآباد
city= شهر بزرگ مثل تبریز ,شیراز
a city bigger than town
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

18 تسهیلات
امکانات شهری
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

19 ساعت ازدحام - ساعت بالای ترافیک ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

20 مترادف =gloomy =dark ١٣٩٧/٠٢/٠٤
|

21 چه اتفاقی میافته /چی میشه اگر همه ما همان موضوع را انتخاب کنیم ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|