دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٥٠٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٠٩٩
لایک
لایک
١٥٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

علف های بومی مکزیک

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He was looking for a quiet submissive wife who would obey his every word.
دیدگاه
٣

او دنبال همسری مطیع که هر حرف او را اطاعت کند بود.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Grief overwhelmed her and made her incapable of resuming her normal activities.
دیدگاه
٩

غم و اندوه بر او چیره شد و او را از انجام امور عادی ناتوان کرد.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
A good nurse alleviates suffering.
دیدگاه
١٤

یک پرستار خوب رنج را کاهش می دهد.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Have they announced who the winner is ?
دیدگاه
٧

آیا آن ها اعلام کرده اند که برنده کیست؟

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The couple announced their engagement.
دیدگاه
٤٤

این زوج خبر نامزدی خود را اعلام کردند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.