منو
فواد بهشتی
ویژه

فواد بهشتی

عضو از ٦ سال پیش
امتیاز کل
١٦٦,٢٠٠
رتبه کل
١٨
رتبه کل
لایک
١٦,٩٤٥
لایک
دیس‌لایک
١,٦٢٥
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦٦,٢٠٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٨
لایک
لایک
١٦,٩٤٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٦٢٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٧١

قابل توجه، قابل ملاحظه

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٥٦

در بر گرفتن، شامل شدن - وسعت داشتن، گستره داشتن، گسترده بودن، وسیع بودن - ( دوره حکومت و زندگی و . . . ) طول کشیدن، به طول انجامیدن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٤٣

متمایز بودن، ممتاز بودن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢١٤

جلب توجه نکننده، غیر محسوس، ناپیدا

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٠٢

طرح یا پیشنهاد ( که مردم در سوییس یا برخی ایالتهای امریکا میتوانند خارج از قوه مقننه برای ایجاد قانون جدید ارائه و تصویب کنند )

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.