دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٧١,٣٤٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٩
لایک
لایک
١٧,٤٦٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٦٦١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

ضربه مغزی شده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

شدید، سخت، محکم، سفت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١

سنجیده، حساب شده

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣١

توازن، مصالحه

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٥

دارای

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.