دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٥٤٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٢٨
لایک
لایک
٧٩٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٤

مشایین

دیدگاه
٣

شارون استون

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٥

وو

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٦

پیرمرد و دریا

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه

آل

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.