برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه جانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 high price=expensive ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

2 Pickles:cucumber in salty water and vinegar ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

3 اطرافِ‌خانه‌ ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

4 All in all=generally
به‌طور‌کلی
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

5 Messy=untidy
نامرتب یا شلخته و...
١٣٩٨/٠٦/١١
|

6 به‌معنی:بهانه های الکی ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

7 شیطون_بازیگوش^^ ١٣٩٨/٠٥/٣١
|

8 خلوت^^ ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

9 تصمیم گرفتم عروسک درست کنم ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

10 منشی^^ ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

11 پوست=) ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

12 در نظر گرفتن^^ ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

13 ادبیات‌فاریی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

14 اهمیت دادن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

15 مسابقه^_^ ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

16 جذاب
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

17 علاقه‌مند‌بودن_مشتاق☆♡~_~ ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 leisure time
• What do you do in your leisure time?
• در اوقات فراغت خود چکار میکنید؟
١٣٩٨/٠٦/١٧
|

2 busy
• She busies herself with car repairs.
• او خودش را با تعمیرات ماشین،مشغول میکند
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

3 all
• all the carrots
• همه‌ی هویچ‌ها
١٣٩٨/٠٦/١٣
|