فاطمه جانی

فاطمه جانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhigh price١٨:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/٢٧high price=expensiveگزارش
7 | 1
pickles٢٢:٤٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٧Pickles:cucumber in salty water and vinegarگزارش
12 | 2
around the house١٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٠اطرافِ خانهگزارش
21 | 2
all in all١٥:٤٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٣All in all=generally به طور کلیگزارش
23 | 1
messy١٧:١٨ - ١٣٩٨/٠٦/١١Messy=untidy نامرتب یا شلخته و. . . گزارش
28 | 1
pity excuse١٥:٤٥ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤به معنی:بهانه های الکیگزارش
0 | 0
naughty٢٣:٥٨ - ١٣٩٨/٠٥/٣١شیطون_بازیگوش^^گزارش
44 | 1
private١٤:٢٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣خلوت^^گزارش
18 | 2
i decid make puppet١٥:٤١ - ١٣٩٨/٠٤/٢٥تصمیم گرفتم عروسک درست کنمگزارش
0 | 0
secretary١٣:٠٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٢منشی^^گزارش
37 | 2
skin١٢:٢١ - ١٣٩٨/٠٤/٠٥پوست= )گزارش
23 | 1
casider as١٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠٥در نظر گرفتن^^گزارش
0 | 0
literature١٨:٣٤ - ١٣٩٨/٠٣/٣١ادبیات فارییگزارش
7 | 1
cares about١٨:٣١ - ١٣٩٨/٠٣/٣١اهمیت دادنگزارش
7 | 0
races١٨:٢٨ - ١٣٩٨/٠٣/٣١مسابقه^_^گزارش
41 | 2
attractive١٨:٢٢ - ١٣٩٨/٠٣/٣١جذاب گزارش
25 | 1
interested١٨:١٦ - ١٣٩٨/٠٣/٣١علاقه مند بودن_مشتاق☆♡~_~گزارش
34 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهleisure time١٢:٤٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٧
• What do you do in your leisure time?
در اوقات فراغت خود چکار میکنید؟
7 | 0
busy١٥:٥٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٣
• She busies herself with car repairs.
او خودش را با تعمیرات ماشین، مشغول میکند
18 | 1
all١٤:٥٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٣
• all the carrots
همه ی هویچ ها
16 | 1