برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرزانه کیاء

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در دست چاپ ١٣٩٧/١٢/١٣
|

2 یک بخشی از شبکه کامپیوتر که در آن پیام ها دریافت یا فرستاده می گردند ١٣٩٧/١٢/١١
|

3 [شیمی] شبه برگشت پذیر ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

4 [شیمی] یک نوع محلول بافر (تامپون) است که بسیار جامع و همگانی بوده. نام کامل آن Britton-Robinson buffer است. از محلول های 0.04 مولار بوریک اسید، 0.04 ... ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

5 بعلاوه-علاوه بر ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

6 مزاحمت ایجاد کردن{برای آنالیت} [شیمی] ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

7 یک ترکیب ارگانیک بوده که جزء طبقه رنگدانه های آزو دسته بندی میشود. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

8 علف کش ها {جمع} ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

9 یک مخفف نوشتاری از کلمه "circa" به معنی "حدود" .[در هنگام خواندن باید بطور کامل تلفظ شود.]
و خود لغت "circa" بطور دقیق تر اینطور توضیح داده میشود ...
١٣٩٧/١١/٢٥
|