برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرزاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گرفتگی عضلات ١٣٩٧/١٢/١٦
|

2 گرفتگی (عضلات) ١٣٩٧/١٢/١٦
|

3 روده بزرگ ١٣٩٧/١٢/١٦
|

4 معاینه فیزیکی (توسط پزشک) ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

5 مدل موی دم اسبی ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

6 مدل موی فنجانی ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

7 (پوست)پوسته پوسته ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

8 (پوست)پوسته پوسته شدن ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

9 ظاهر شدن، ظهور کردن ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

10 موی وز ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

11 قبل از اصلاح ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

12 برای اضافه کردن چیزی شگفت انگیز یا جالب به چیزی که قبلا گفتید استفاده می شود. ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

13 حالت دهنده مو بدون نیاز به آبکشی ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

14 برای جلوگیری از (چیزی که در چیز دیگری است) از خروج و یا فرار. ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

15 مو خوره ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

16 ساقه مو ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

17 ترک های پوستی ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

18 جوش های اصلاح، برگشت مو به درون پوست ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

19 یائسه ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

20 خطوط لبخند اطراف چشم ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

21 جوش صورت ١٣٩٧/٠٩/١١
|

22 دپیلاسیون یا مو زدایی ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

23 قابلیت مغزی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

24 .Do everything possible to find something or to solve a problem
انجام هر چیز ممکنی برای پیدا کردن چیزی و یا برای حل یک مشکل.
١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

25 تریترپنوئید ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

26 لوازم زیبایی، زیبایی ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

27 ذهنی ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

28 خار مریم ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

29 اختلال فکری ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|