برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرزاد جلالی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بچه قورباغه که تازه بدنیا امده است ‌.‌وزق
گویش دامغانی
١٣٩٩/١٢/١٩
|

2 نام قدیم شهر دامغان امروزی ،که دارای دروازه ها و باروهای زیاد و طولانی بود،که گرداگرد شهر کشیده شده بود. همچنین نام کهن آن در دوران اشکانیان هکاتوم پ ... ١٣٩٩/١٢/١٩
|

3 نام روستایی در اق قلا ١٣٩٩/١٢/١٩
|

4 عقیق یک نوع کانی از خانواده کوارتز ودر انواع شکل و رنگ در طبیعت وجود دارد. از انواا مختلف عقیق میتوان از:
عقیق شجر بهاری
عقیق شجر پائیزه
عقی ...
١٣٩٩/١١/١٢
|

5 طب اعتیاد،به نوعی از درمان اطلاق میشود که فرد بیمار را از لحاظ جسمی و روحی،روانی ماده اعتیاد آور مرفین و سایر مشتقات آن و همچنین از انواع مواد مخدر و ... ١٣٩٩/١٠/٢٩
|