برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرنیا لاریجانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نسبت خویشاوندی ١٣٩٦/٠٧/٠٢
|

2 صفت ( در متون روانشناسی) ١٣٩٦/٠٧/٠٢
|