دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٠٦٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩١٤
لایک
لایک
٤٢٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

طاق نصرت

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

Jogging Hurry walk هروله اند راه رفتن بین راه رفتن معمولی و دویدن.

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

petrify

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

چنبیلیChanbili از سانسکریت گرفته شده "چمپ کیل" و در اردو به همین شکل مورد استفاده قرار می گیرد؛ در انگلیسی Jasmine و در فارسی یاسمن یا یاسمین.

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

Expert

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.