دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٠٦٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٦١٥
لایک
لایک
٢١٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

مسیر راه آهن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

تصحیح شیب ( در نقشه برداری ) . تصحیح طول مایل به طول افق. اصطلاح هست

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

[نقشه برداری] مسّاحی - به عملیات نقشه برداری که به وسیله وسایل ساده صورت بگیرد مسّاحی می گویند.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

[نقشه برداری] قرائت جلو

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

[نقشه برداری]پیمایش:اگر چند نقطه روی زمین بگونه ای انتخاب شوند که متوالیاً تشکیل خط شکسته ای را بدهند، اندازه گیری طولها و زوایای این خط راپیمایش می ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.