فرهاد محمودی

فرهاد محمودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtape correction١١:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٧تصحیح شیب ( در نقشه برداری ) . تصحیح طول مایل به طول افق. اصطلاح هستگزارش
0 | 0
chaining٢٣:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٨[نقشه برداری] مسّاحی - به عملیات نقشه برداری که به وسیله وسایل ساده صورت بگیرد مسّاحی می گویند.گزارش
0 | 0
foresight٠١:١٢ - ١٣٩٩/١١/٠٣[نقشه برداری] قرائت جلوگزارش
0 | 1
traverse٠١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٠[نقشه برداری]پیمایش:اگر چند نقطه روی زمین بگونه ای انتخاب شوند که متوالیاً تشکیل خط شکسته ای را بدهند، اندازه گیری طولها و زوایای این خط راپیمایش می ... گزارش
2 | 0
superjumbo٠٨:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٣٠فوق بزرگگزارش
0 | 0
station٠١:٤٣ - ١٣٩٨/١١/٢٨( در نقشه برداری ) به معنی نقطه ای است که دوربین نقشه برداری را در آنجا مستقر می کنندگزارش
2 | 1
stake out٢٢:٤٤ - ١٣٩٨/١١/٢٥پیاده کردن ( اصطلاحی در نقشه برداری به معنی پیاده کردن نقاط و مختصات هست ) - نام برنامه ای در دوربین های توتال استیشنگزارش
12 | 0
survey pillar١٢:٣٥ - ١٣٩٨/١١/١٨بنچ مارک ثابت نقشه برداری - پیلار نقشه برداریگزارش
0 | 0
pillar٢٢:١٩ - ١٣٩٨/١١/١٧پیلار نقشه برداری ( بنچ مارک ثابت ) - ستون گرد بتونی یا فلزی که یک میله فلزی پیچی وسط ستون برای بستن دوربین روی ستون ( بنچ مارک ) کاشته می شود.گزارش
5 | 1
brain wave١٣:٢٢ - ١٣٩٨/١١/١٢امواج مغزیگزارش
2 | 1
point known١٩:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٠٩نقطه معلوم ( PK ) در نقشه برداریگزارش
0 | 0
stake out١٢:٣١ - ١٣٩٨/١١/٠٩در نقشه برداری به معنی "پیاده کردن" ( پیاده کردن نقطه )گزارش
12 | 0
hub٠٠:٢٦ - ١٣٩٨/١١/٠٨اصطلاحی در نقشه برداری که برای توصیف میخ چوبی، جهت مشخص کردن دقیق موقعیت یا ارتفاع یک نقطه به کار برده می شود. is a term used to describe wood stake ... گزارش
2 | 1
keep something zipped١٩:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٠٦راز داری کردن ( چیزی ) i'm leaving the university, but please keep it zippedگزارش
0 | 0
pull your socks up١٩:٢١ - ١٣٩٨/١١/٠٦بیشتر تلاش کنگزارش
5 | 1
dress to kill١٩:٢٠ - ١٣٩٨/١١/٠٦تیپ خفن زدنگزارش
12 | 0
flip flop١٨:١٣ - ١٣٩٨/١١/٠٦flip - flops در حالت اسم "دمپایی انگشتی" we can wear these at the beachگزارش
14 | 1
excavator٢١:٢٤ - ١٣٩٨/١١/٠٥بیل مکانیکیگزارش
12 | 1
principle point١٤:٢٧ - ١٣٩٨/١٠/٣٠نقطه اصلی ( در نقشه برداری ) تصویر عمودی مرکز تصویر یا پرسپکتیو روی سطح فیلم، مرکز اصلی نامیده می شود و معمولن، با حروف pp روی عکس مشخص می گردد. ( کا ... گزارش
0 | 0
the garden looks east١١:٤١ - ١٣٩٨/١٠/٣٠باغی که شرقی به نظر می رسدگزارش
0 | 1
white collar workers١٧:٤٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٩سفید پوشانگزارش
0 | 1
rodman١٣:٢٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٥کمک نقشه بردا، ژالن گیر، شاخص گیرگزارش
0 | 0
weekday١٣:٢١ - ١٣٩٨/١٠/٢٥همه روزها به جز شنبه و یکشنبهگزارش
28 | 1
curve distance٠١:٠٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٣طول قوس ( نقشه برداری )گزارش
0 | 0
at the last possible moment just in time١٧:٢٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٢دقیقه نودگزارش
0 | 0
waste time١٦:٥٩ - ١٣٩٨/١٠/٢٢هدر دادن وقتگزارش
18 | 1
time flies١٣:١٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٢زمان مثل برق و باد می گذرد گزارش
32 | 1
map projections٢١:٤٩ - ١٣٩٨/١٠/٢٠سیستمهای تصویر ( در نقشه برداری )گزارش
0 | 0
offset١٥:٢٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٠در راه سازی مقدار اندازه ای که از آکس جاده در یک یا دو طرف آن ایجاد شود.گزارش
7 | 0
galileo١٥:١٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٠گالیلئو نام سامانه ماهواره ای ناوبری جهانی است ( GNSS جی ان ای اس ) که در حال ساخته شدن توسط اتحادیه اروپا ( EU ای یو ) و سازمان فضایی اروپا ( ESA ای ... گزارش
7 | 0
shoot٠٢:٠٨ - ١٣٩٨/١٠/١٩در نقشه برداری به معنی خواندن یه نقطه توسط EDM دوربین ( خواندن )گزارش
5 | 0
behind the time١٧:٥٠ - ١٣٩٨/١٠/١٨از مد افتادهگزارش
16 | 0
once in a blue moon١٧:٣٤ - ١٣٩٨/١٠/١٨گاهی اوقاتگزارش
9 | 2
turn back the hands of time١٧:٢٧ - ١٣٩٨/١٠/١٨برگشتن به گذشته ( اصطلاح )گزارش
2 | 0
kill time١٧:٢٤ - ١٣٩٨/١٠/١٨وقت کشی & وقت تلف کردنگزارش
12 | 0
here i go١١:٠٨ - ١٣٩٨/١٠/١٨از نو شروع می کنمگزارش
14 | 1
unbearably١١:٥٠ - ١٣٩٨/١٠/١٤غیر قابل تحملگزارش
23 | 1
bearably١١:٤٤ - ١٣٩٨/١٠/١٤به شیوه قابل تحملگزارش
0 | 0
children's game٠٠:٣٨ - ١٣٩٨/١٠/١٠بازی یا سرگرمیهای بچه هاگزارش
0 | 0
closing time١٣:١٥ - ١٣٩٨/١٠/٠٨ساعت بسته شدن جایی. . . . مغازه. . . .گزارش
5 | 0
family life٠٣:١٩ - ١٣٩٨/١٠/٠٨مدل زندگیگزارش
16 | 1
remote sensing٠١:٥٤ - ١٣٩٨/٠١/١٤سنجش از دورگزارش
12 | 0
geodetics٠٠:١٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٨شاخه ای از ریاضیات است که به بررسی شکل و ابعاد زمین و اندازه گیری آن می پردازدگزارش
0 | 0
replacement pile١٣:١٧ - ١٣٩٧/١٠/١١جاگذاری شمع - شمع کوبی ( عمران )گزارش
0 | 0
trustable١١:١٥ - ١٣٩٧/١٠/١١قابل اطمینانگزارش
16 | 0