منو
فرهاد محمودی

فرهاد محمودی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
١,٩٣٨
لایک
٢٠٦
لایک
دیس‌لایک
٦١
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٤٦٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٩٣٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٤٦٤
لایک
لایک
٢٠٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢١

زمان مثل برق و باد می گذرد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

همه روزها به جز شنبه و یکشنبه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٤

هدر دادن وقت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١

غیر قابل تحمل

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

بیل مکانیکی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.