منو
فرهاد مالكي

فرهاد مالكي

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٦,٤٣٠
لایک
٦٥٦
لایک
دیس‌لایک
٦٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٥١٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٤٣٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥١٨
لایک
لایک
٦٥٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٠٧

میزان انتشار کربن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٥

روز از نو، روزی از نو

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٥

هزینه فرصت از دست رفته= ارزش اقدام یا عملی که شخص می توانسته انجام دهد ولی به علت وارد شدن به کاری دیگر آن را انجام نداده است. به عنوان مثال، هزینه ف ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٠

قابل توجه مسئول مربوطه

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٦

واژه مادر

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.