منو
فرداد مسنن زاده

فرداد مسنن زاده

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٤٤٨
رتبه کل
٤,٣٦١
رتبه کل
لایک
٤٦
لایک
دیس‌لایک
٦
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٤٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤,٣٣٤
لایک
لایک
٤٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥

لباس غیر رسمی

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٥ سال پیش
متن
I don't associate with people from the office outside of work.
دیدگاه
٢١

من با افراد خارج از محیط کار معاشرت نمیکنم

تاریخ
٥ سال پیش
متن
In real life, nobody was all bad, nor, conversely, all good.
دیدگاه
١١

در زندگی واقعی هیچکس کاملا بد نبود و نه برعکس کاملا خوب.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
My mother bought a novelty pen for me.
دیدگاه
٣

مادر من یک قلم تازه برای من خرید

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.